Pengbu

Tasarım
PLAT Studio

Proje Yeri
Hangzhou, Çin

Tamamlanma Tarihi
2017

Proje Alanı
500.000 m²

Fotoğraflar
Riye Photography

PLAT Studio tasarımı Pengbu, nüfusun giderek arttığı ve kentleşmenin hızlandığı Hangzhou’da, kullanıcılara nefes alınacak, egzersiz yapılacak, birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimi artıracak mekanlar sunuyor.

Hangzhou’nun ünlü West Lake’in hemen doğusunda yer alan Pengbu, PLAT Studio tarafından, tarihi ve çevreyi temel alan yeni bir kentsel alan olarak tasarlanmış. Kentin kültürel ve ekolojik mirasına odaklanan tasarımda, yükseltiler bölgenin topoğrafyasına referans verirken, sürekli yollar kentin geçmişindeki nehir ve dereleri simgeliyor. Projenin batısında kalan sahil parkı, daha büyük ölçekteki bir park sistemine eklemleniyor.

Pengbu, toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgelere ayrılarak tasarlanmış. Kentliye etkinlik ve toplanma alanı sunan merkezi çekirdek olarak kurgulanmış bölge, mahallenin sosyal merkezi olarak işlev görürken konut kütlelerinin girişlerinde daha küçük ölçekli toplulukların katılımını teşvik eden nişlere dönüşüyor. Tasarım, üst örtülü oturma alanının yanı sıra geniş bir aktivite alanı, gezinti bahçeleri, bir oyun alanı ve bir spor alanı içeriyor.

Tasarım genelinde alınan bilinçli topoğrafik ve peyzaj kararları, biyolojik çeşitliliği ve yerel hava kalitesini önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor. Ağaçlandırma sayesinde gölgelik alanların artması ve yıl boyunca çiçek açan ve meyve veren yerli bitkilere yer verilmesiyle, özellikle kıyı boyunca tozlaşmaya destek olunuyor.

Pengbu, sunduğu peyzaj ile Hangzhou kentinin tarihi dokusuna uyumlu bir kamusal alan teşkil ediyor. Projedeki ölçekler arası yaklaşım ve çok boyutlu program ile dinamik bir mahalle parkı yaratılıyor. Bu park, komşular arası iletişimi teşvik ederken yeni bir kentleşme türü için zemin hazırlıyor.