Olasılıklar Üzerine Bir Sergi: Ankara

Ankara’nın başkent oluşunun yüzüncü yılında TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi kentin dünü, bugünü ve yarınının olasılıklarının araştırılacağı atölyeler ve ardından Olasılıklar Üzerine Bir Sergi: Ankara başlıklı sergiyi düzenleyecek.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi daha önceki sergilerde Ankara`nın kent merkezleri Ulus ve Yenişehir`e odaklanmış 2019 yılında Bilinmeyen Ulus sergisiyle Ulus`un bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. 2020 yılında pandemi sebebiyle açılışını ertelediğimiz, Yenişehir`in değişken yapısını irdeleyen “Yarım Kalan Yenişehir” sergisini 2021 yılında izleyicisiyle buluşturmuştur. 2022 yılında ise kente daha bütüncül bir yaklaşımla bakan, Ankara`ya, Ankara`nın insanlarına ve duygularına odaklanan “Duygular Coğrafyası Ankara” sergisini gerçekleştirmiştir. Şimdi ise, Ankara`nın başkent oluşunun yüzüncü yılında kentin dünü, bugünü ve yarınının olasılıklarını keşfe çıkan atölyelerin ardından Olasılıklar Üzerine Bir Sergi: Ankara başlıklı sergisini gerçekleştirecek.

Tüm sergilerimizde benimsendiği gibi, yine sergi ürünlerinin bir dizi atölyenin çıktısı olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Atölyeler, kolektif ve interdisipliner üretim sürecini teşvik etmenin yanı sıra, bütünleştirici, kapsayıcı, eşitlikçi ve adaletli bir bakış açısını benimsemektedir. Bu amaçla yürütülmesi hedeflenen atölyelere ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. Bir arada düşünme, üretme ve ortak karar alma kültürünün bir parçası olarak atölyelerde aktif ve gönüllü görev alacak, yöntem ve kapsamını şekillendirdiği sergi atölyesinin ruhunu benimseyecek, tüm sürece katkı sunacak atölye katılımcılarımızı bekliyoruz.

Atölyelerin çalışma takvimleri her atölyenin ilk toplantısında, katılımcılarla birlikte belirlenecektir. Atölye başvuruları 1 Eylül 2023 tarihine kadar açıktır. Sergi tarihi ve yeri atölyelerin çalışmaları ile paralel, ileri bir tarihte duyurulacaktır.