Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kapalı Spor Kompleksi

Mimari Tasarım
Arkinom Mimarlık

Tasarım Ekibi
Erdem Dokuzer, Cafer Mustafa Çetindaş, Neşe Dokuzer, Melih Ünlüler

Proje Yöneticisi
Erdem Dokuzer

İşveren
Niğde Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Ana Yüklenici
AK-KOÇ İnşaat

İç Mekan, Peyzaj ve Uygulama Projesi
Arkinom Mimarlık

Statik Projesi
SCİ Mühendislik

Mekanik Projesi
2Y Mekanik

Elektrik Projesi
Sistemli Mühendislik

Tesisat Projesi
2Y Mekanik

Çelik Projesi
SCİ Mühendislik

Altyapı Projesi
2Y Mekanik

Şantiye Yöneticisi
Umut Eroğlu, Kadir Gök

Tamamlanma Tarihi
2020

Toplam İnşaat Alanı
10.500 m2

Fotoğraflar
Şahika Erdoğmuş

Arkinom Mimarlık tasarımı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kapalı Spor Kompleksi, hem spor faaliyetlerinin gerçekleştirileceği hem de üniversiteli ve halkın gece-gündüz kamusal kullanım senaryolarına dahil olabileceği bir spor tesisi.

Anadolu’da tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Niğde, barındırdığı kültürel ve coğrafi özellikleriyle güzide şehirlerimizden biri konumda. Son yıllarda şehrin sanayi ve eğitim faaliyetlerinin gelişmesinde ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bölge içinde lokomotif bir konumda olmuş ve bu güzel kentin büyümesine güç ve enerji vermiş. Eğitim ve sanayi alanlarının gelişimin yanı sıra, sportif faaliyetler ve alınan başarılar Niğde’nin bu alanlardaki potansiyellerini görünür kılıyor. Bu noktada kentin, spor tesislerini çağdaş, uluslararası düzeye getirme adına; gelişen ve değişen ihtiyaçlara uyumlu hizmetler üretebilmek, bu hizmetleri Niğde halkının hak ettiği kalite ve konfora layık mekanlar sunabilmek amacıyla spor etkinliklerinin bir arada yapılabileceği; içinde salon sporları ile birlikte, yarı olimpik yüzme havuzu ve hizmet birimlerinin yer aldığı bir tesis organize edilmiş.

Mekan kurgusu tasarlanırken dikkat edilen en önemli nokta; yapıyı yalnızca spor faaliyetlerinin yapılacağı bir tesisten çok, üniversiteli ve halkın spor faaliyetleri dışındaki gece-gündüz kamusal kullanım senaryolarına dahil olma potansiyellerini sağlayacak bir komplekse dönüştürme gayreti olmuş. Yapı formunda, bölgenin mimari ve coğrafi dokusuna temas eden aynı zamanda da üniversite kurumunun geleceğe yönelik çağdaş ve dinamik yönünü temsil edecek bir biçim dili geliştirmeye çabalanmış. Malzeme renkleri seçilirken bölgenin renk ortalamaları referans alınmış ve yine yakın çevrede bulunan doğal malzemeler ile birlikte çelik strüktür ve kompozit yapı elemanları birlikte kullanılmış.

Yapı; yüzme havuzu, kapalı spor salonu (basket-voleybol-hentbol) ve salon sporları (squash, dans, fitnes, güreş vb.) aktivitelerini barındıracak şekilde üç ana işlev grubuna ayrılmış. Bu ayrım yapılırken, bu işlev guruplarının hem ayrı ayrı hem de bütünün parçası olarak çalışması hedeflenmiş. Aynı anda yapılacak etkinlik ve müsabakalarda, yapı kompleks şeklinde çalışmakta ve bu üç ana işlev grubunu bir omurga gibi bağlayan ön fuayede; kafeterya, restoran, oyun alanları gibi ortak alanlar gerektiğinde birbirlerinden izole olabilecek şekilde planlanmış.

TBF’nin belirlediği 3. seviye salon standartları ve TVF’nin belirlediği 1. lig voleybol standartlarına uygun şekilde 750 seyirci kapasiteli bir kapalı spor salonu planlanmış. İçinde engelli soyunma odalarının da bulunduğu 8 adet soyunma odası, Zemin katta ana fuaye ve havuz alanına hizmet eden iki ayrı kafeterya, asma katta ise hem salona hem de yüzme havuzuna hizmet eden bir adet restoran bulunuyor. Yine salon sporları içinde masa tenisi, bilardo, güreş, boks, dans, kondisyon, tekli ve çiftli squash salonları planlanmış.

Spor Kompleksi, içine yerleştiği peyzajda çevresiyle bir bütün olarak enerji etkin bir mimari düzlemde üretilmiş. Dolayısıyla tasarımda topoğrafya verileri, kentsel ve coğrafik bağlam göz önünde bulundurularak kararlar alınmış. Özellikle havuzun nem kontrolü öncelikle pasif iklimledirme standartlarını sağlayacak şekilde planlanmış. Havuzun mekanik sistemi bölgede mevcut olan yeraltı termal suyu kullanabilecek şekilde alternatif olarak düzenlenmiş, aynı zamanda ileride otopark gölgelik alanlarını oluşturacak güneş panellerine adapte olabilecek bir elektrik sistemi planlanmış.

Yapıda, yerel ve sürdürülebilir bölgesel malzemeler kullanılmaya gayret edilmiş. Niğde’nin sıcak kuru iklimine uygun olarak, kabuğun toplam ısı geçirme katsayısı düşünülerek seyirci fuayelerinin yazın serin, kışın ise sıcak mekan konforunu sağlaması hedeflenmiş. Yapı kabuğunda seramik ve alüminyum kompozit malzemeler ile cephede ikinci bir cephe yüzeyi oluşturularak yaz mevsiminin yakıcı güneş ışığı ve bina içindeki termal dengenin optimum düzeyde kalması istenmiş. Yapının yan cephelerinde oluşturulan yırtıklar hakim rüzgar yönü düşünülerek, ısınan havanın vantilasyonunu pasif rüzgar enerjisi kullanılarak sağlaması düşünülmüş. Yapı formunda ön cephe ve arka cephede uzayan kabuk, bina çevresinde seyirci toplanma alanlarının üzerini örterek gölgelik alanlar yaratıyor. Çatı geometrisi yapının plastik etkisini güçlendirirken bir yandan da yağmur sularını toplayacak sarnıçları sayesinde depolanan suyun peyzaj için ve özellikle sahanın sulamasında tekrar kullanılması sağlanmış.

Son haliyle Niğde Ömer Halisdemir Spor Kompleksi’in, sosyal, ekonomik ve iklimsel sürdürülebilirlik ilkeleriyle bölgenin örnek spor yapılarından biri olması hedefleniyor.