Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm

Asuman Türkün tarafından derlenen ve İstanbul’un Başıbüyük, Derbent, Aydınlı, Tarlabaşı, Tozkoparan, Ayazma ve Tepeüstü Mahallelerinde yapılan saha çalışmalarıyla mahallelerin sosyal yapılarını, demografisini, tarihini inceleyen “Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm”, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı.

Türkiye’de son yıllarda gündemi meşgul eden kentsel dönüşüm projeleri, özellikle İstanbul’da birçok toplumsal ve siyasi tartışmayı da beraberinde taşıyor. “Mülk, Mahal, İnsan: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm”, bu alandaki literatüre önemli bir katkı sunarken hem geniş bir çerçeveden kentsel dönüşümü ele alıyor hem de özel olarak altı bölgede yapılan saha çalışmasını ortaya koyuyor. İstanbul’un Başıbüyük, Derbent, Aydınlı, Tarlabaşı, Tozkoparan ile birlikte Ayazma ve Tepeüstü Mahallelerinde yapılan saha çalışmaları, mahallelerin sosyal yapılarını, demografisini, tarihini inceleyen bu çalışma, tanıklıklar ve belgelere dayanarak bölgenin bir perspektifini sunuyor.
Araştırma birçok soruya da cevaplar arıyor: Dönüşüm alanındaki mahallelerde yaşayanların koşulları ve olanakları, kentsel dönüşüm modeline uygun mudur? Konut alanlarında zaman içinde oluşan ilişkilerinin önemini nedir? İnsanların bu dönüşüm modeli hakkında fikirleri ve bu yönde talepleri nelerdir? Dönüşüme karşı bir muhalefet var mıdır, seyrini etkileyebilir mi ve kararlara katılması mümkün mü? Mahalle sakinlerinin yaşam koşullarının iyileşme şansı var mıdır? Daha demokratik ve gerçekçi bir konut politikası için neler yapılmalıdır?

İşte tüm bu sorulara yanıt arayan bu çalışma, kentsel dönüşüm hakkında yapılan çalışmalar arasında önemli bir eser olma iddiasını taşıyor.

Kitabın PDF’ine ulaşmak için tıklayınız.