Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 10: Buraya Bir İstem Giriniz Mimari Bir İmkan Olarak Komut Satırı Metin Yarışması

‘Buraya bir istem giriniz’: Mimari bir imkan olarak komut satırı başlığı altında düzenlenen Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışmaları‘nın 10.’su için son teslim tarihi 14 Temmuz olarak belirlendi.

1927 Mimarlar Derneği tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Mimarlıkta Eleştirel Okumalar Metin Yarışması, “Buraya bir istem giriniz”: Mimari bir imkan olarak komut satırı üst başlığını taşıyor. Mekan ile metin arasındaki ilişki mimarlığın, felsefenin, psikolojinin, sanatın bütün dallarının temel meselelerinden biri. “Metin”, gerçeklik inşamızın, algılayışımızın, kavrayışımızın, temsil edişimizin, dönüştürebilme gücümüzün olanaklarının başında geliyor. Türk Dil Kurumu Sözlüğü, “metin” sözcüğünü “bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelime bütünü” olarak tanımlıyor. “Yapay Zeka” olarak adlandırmayı tercih ettiğimiz yeni hesaplama, işlem gücü ve kapasitesinin gündelik hayatta erişilebilir hale gelmesiyle metin ve mimarlık arasındaki ilişki de yeni bir boyut kazandı. Metin, bir temsil ya da anlatı olanağı olmanın ötesine geçip gerçekliğin, mekanın, dolayısıyla mimarlığın üzerinde bir iktidar olanağına dönüştü. Komut satırına yazılan sözcüklerin, karakterlerin dizilimlerinden olasılık atamaları yoluyla makinelerin işlemleyebileceği anlamlar üreten yazılımlar sayesinde yaratıcı tasarım sürecinin arayış anlarını doğrudan görselle sonuçlandırabilen ortamlara taşıdık. Zihnin beden ve çoğunlukla el aracılığıyla (eskiz, maket, vb. fiziksel üretimlerle) tetiklenen, gelişen yazılım ve donanımlarla gerçekçi görsel ve videolara dönüşmesi zaman alan, sözcüklere dökülmesi oldukça zor kabul edilen bu süreçteki aracıların devreden çıkarılması vaadi ile karşı karşıyayız. Bu vaad sadece mimarları değil, mekan üzerinde farklı niyet ve güdülerle güç sahibi olmaya hevesli herkesi cezbediyor.

Zihin-mekan arasındaki ilişki, yine ve yeniden en temel felsefi soruşturmalardan biri olarak dil ve metin etrafında yoğunlaşmaya başladı. “Mimarlıkta Eleştirel Okumalar 10: Üniversite Öğrencileri Metin Yarışması 2024”, içinde ve fazlasıyla etkileşim halinde olduğumuz bu ortamı farklı yönleri, olasılıkları, olanakları, riskleriyle ele alacak “metinleri” bekliyor.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı : 1 Nisan 2024
Son soru sorma tarihi : 15 Nisan 2024
Soru ve cevapların ilanı : 30 Nisan 2024
Teslim tarihi : 14 Temmuz 2024 (23.59’a kadar)
Sonuçlarının açıklanması : 16 Eylül 2024
Ödül ve sertifika töreni : Ekim 2024 (daha sonra duyurulacaktır)

Değerlendirme Kurulu Üyeleri

Ahmet Turan Köksal
Aktan Acar
Betül Toy
Can Uzun
Ebrar Eke

Ödüller

Birincilik Ödülü : 20.000 TL
İkincilik Ödülü : 15.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 10.000 TL

Şartnameye buradan erişebilirsiniz.