Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar 21

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı, Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar dersi kapsamında düzenlenen seminer dizisinin 21. oturumunun konuğu, “Antakya’nın Tarihine Yeniden Bakmak” başlıklı konuşmasıyla Tuğçe Tezer olacak.

Mimarlıkta Çağdaş Tartışmalar dersi kapsamında düzenlenecek “Antakya’nın Tarihine Yeniden Bakmak” başlıklı sunum; 24 Aralık 2019 saat 14:00’te, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Seminer Odası’nda yapılacak.

Yerleşmeleri oluşturan farklı bileşenlerin geçmişten günümüze gösterdiği süreklilik ve süreksizliklerden oluşan yerleşme tarihi çalışmaları, yerleşmelerin bugününün anlaşılması ve geleceğinin yönlendirilmesinde önemlidir. Yerleşme tarihi analizine ilişkin mevcut yöntemlerin (ölçek, zaman, disiplinlerarası bakış açısından) yetersiz kaldığı, yeni ve kapsamlı yöntemlere ihtiyaç olduğu düşüncesiyle başlanan seminere konu bu Doktora çalışmasında; kentsel morfoloji ve tarihsel coğrafya araştırmalarının analiz araçları ve kavramsal çerçeveleri açısından sunduğu yaklaşımların bir araya getirilmesiyle kurulan bir yerleşme tarihi analizi çerçevesi önerilmiş. Yerleşme tarihi analizine yeterince dahil olmadığı düşünülen görsel verilerin de yazılı verilerle eş zamanlı olarak araştırma sürecine dahil edilmesi, yerleşme tarihi çalışmaları açısından önemli bir eksiğin kapatılmasına olanak sağlıyor. İncelenen eski harita, plan ve çizimler ile yazılı kaynaklar, Antakya’nın yerleşme tarihinin bu çerçevede farklı katmanlarını ele alacak biçimde araştırılmasının malzemesini oluşturmuş. Çalışmada toplumsal, ekonomik, kültürel bileşenler ve değişimlerin mekandaki izlerinin, sürekliliğinin ve etkileşiminin anlaşılabilir bir çerçevesinin çizilmesi, buradan hareketle farklı nitelikteki yerleşmelere -koşulları ve kısıtlılıkları ifade etmek kaydıyla- uyarlanabilir bir yerleşme tarihi analizi çerçevesi oluşturulması, yerleşmeyi anlamaya olanak vermeyen ve yerleşmenin geleceğine dair öngörü geliştirmeye imkan sağlamayan durağan yapıdaki yerleşme tarihi analizi anlayışına dair bir eleştiri ve bu sorunu aşmak için alternatif bir çerçeve önerisine ulaşmak amaçlanmış. Sunumda, 19. yüzyıldan günümüze kadar olan dönem için Antakya kenti ölçeklerarası, dönemler arası ve disiplinlerarası bir bakış açısıyla incelenerek, tezin önerdiği yerleşme tarihi analizi çerçevesinin olanak ve kısıtlılıkları üzerinden tartışılacak.