Mimarlık ve Tasarım Eğitiminde Dijital Staj (MİTEDİS)

MİTEDİS (Mimarlık ve Tasarım Eğitimi Dijital Staj), staj programlarına pandemi sürecinde devam edilebilmesi amacıyla dijital olanakları avantaja çevirerek verimliliği artıracak online bir model önerisi sunuyor.

1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” Özel Proje Çağrısı kapsamında sunulmuş olunan “Pandemi / Afet Durumlarında Mimarlık ve Tasarım Eğitiminde Zamansal Devamlılığa Dayalı Çok Yönlü Staj Kurgusunun Dijital Süreç ve Algoritmik Model ile Yazılımın Geliştirilmesi” başlıklı proje önerisinin desteklenmesine karar verildi.

Proje, staj programlarına pandemi sürecinde devam edilebilmesi amacıyla dijital olanakları avantaja çevirerek verimliliği artıracak online bir model önerisi sunuyor. COVID-19 sürecinde ve sonrasında zaman ve mekan kısıtlamalarını ortadan kaldırması, çok yönlü bir yaklaşımla süreç nedeniyle sosyal sorumluluk çatısı altında farklı faaliyetleri sürece dahil edebilmesi, tüm sürecin dijital ortamda kaydedilerek geri dönüşlerin ve süreç yönetiminin kolaylığı gibi avantajları sayesinde MİTEDİS (Mimarlık ve Tasarım Eğitimi Dijital Staj) programı ile staj olanağı sunulması ve öğrenci kazanımına yönelik verim ve kalitenin artırılması hedefleniyor.

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Elif SÖNMEZ (Altınbaş Üniversitesi)

Araştırmacılar
Doç. Dr. Özge CORDAN (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ BEŞİR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Doç Dr. Ümit ARPACIOĞLU (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
Dr. Öğr. Üyesi Merih KASAP (Altınbaş Üniversitesi)

Danışman
Prof. Dr. İlkay ÖZDEMİR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Bursiyerler
Arş. Gör. İrem BEKAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Arş. Gör. Mikail AÇIKEL (Akdeniz Üniversitesi)
Tuğba CEBECİ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Y.Lisans Öğrencisi)
Selin GÜNER (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Y.Lisans Öğrencisi)
Sevcan SÖNMEZ (İstanbul Teknik Üniversitesi, Y.Lisans Öğrencisi)