Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Nur Akın

Nur Akın’ın, ülkemizdeki mimarlık eğitiminden meslek ortamına, koruma kültürü alanındaki çabalara kadar bunca yıllık yaşanmışlığı ve zengin bir üretkenliğin dökümü olarak dile getirdiklerini içeren “Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Nur Akın”, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları tarafından yayınlandı.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, mimarlık meslek ortamına farklı yönleriyle katkı yapmış, iz bırakmış meslek büyükleriyle sürdürülen yayın çalışmalarına devam ediyor. “Mimarlar Odası Tarihinden Portreler” dizisi kapsamında gerçekleştirilen sözlü tarih görüşmelerinde meslektaşların yaşamlarından aktarabildiklerinin, belgeler ve görsellerle birlikte derlenmesi, kitaplaştırılması amaçlanıyor. Mimarlığın her alanında çalışma yürütmüş değerli meslektaşların katkılarının derlenmesi, alanlarıyla ilgili aktarabileceklerinin yayına dönüştürülerek kalıcılaştırılması, ülkemiz mimarlık meslek ortamının bir başka köşesini aydınlatıyor.

Nur Akın’ın bu kapsamlı söyleşide dile getirdikleri, sadece bir akademisyenin portresi olarak değil, ülkemizdeki mimarlık eğitiminden meslek ortamına, koruma kültürü alanındaki çabalara kadar bunca yıllık yaşanmışlığın, zengin bir üretkenliğin dökümü olarak da algılanabilir.

“Anadolu kentleri nasıl korunmalı diye, batıdaki başarılı küçük kent koruma örnekleri üzerine çok yayın taradım. Önemli makale ve kitaplar okudum. Ayrıca tarihi çevre korumada büyük önem taşıyan sosyal yapı meselesini düşünüyordum, o konuda da okuyordum. Çünkü sosyal yapı göz ardı edilerek geliştirilen tarihi çevre koruma çalışmalarının kullanıcısıyla bütünleşmesi gerekiyor. Yerel halk kabul etmezse, hiçbir şey olmaz. O bakımdan, benim için yeni bir konu olan sosyal yapı koruması konusunda da epey çalıştım.”
Nur Akın (Arka kapak yazısından)