Lancaster Üniversitesi Sağlık Merkezi

Mimari Tasarım
John McAslan + Partners

Proje Yeri
Lancaster, İngiltere

İşveren
University of Lancaster

Strüktür Mühendisliği
WYG

Yüklenici
BAM Construction Ltd

Tamamlanma Tarihi
2020

Toplam İnşaat Alanı
8000 m²

Fotoğraflar
Hufton + Crow

John McAslan + Partners tarafından tasarlanan Lancaster Üniversitesi Sağlık Merkezi; mekan organizasyonu, konstrüksiyon malzemeleri ve cephe tasarımıyla doğayla ilişki kuran sürdürülebilir bir mimarlık örneği.

Lancaster Üniversitesi’nin Sağlık Merkezi Kampüsü, hem zihinsel hem de fiziksel iyileşmeye odaklı konseptiyle, tıp fakültesi akademisyenleriyle kullanıcılara karşılaşma mekanları sunmak amaçlı tasarlanmış. Sağlık ve iyileştirme alanındaki eğitim,  araştırma ve uygulama deneyimlerini ortak paydada toplama fikri, John McAslan + Partners’ın tasarım konseptinin merkezinde yer almış.

Farklı işlevli tüm hacimler, bina boyunca birbirine bağlanmış. Mekan organizasyonu, kullanıcıların amacına uygun akışı sağlayan bir üniversite atmosferi oluştururken, bütünlük duygusu da yaratıyor.

John McAslan + Partners, kafe ve oditoryum hacimlerini ormana yönlendirerek klinik tedaviye katkıda bulunmayı hedeflemiş. Benzer şekilde, binanın ana giriş tasarımı, park alanıyla olan ilişkiyi pekiştirirken şeffaf sirkülasyon alanları doğal ışığın kullanımını ön plana çıkartıyor.

Delikli alüminyum havalandırma panelleri arasına serpiştirilmiş beton elemanlar, 5 katlı kütlenin masif etkisini hafifleten bir cephe sunuyor. Binanın girişini saran bronz paneller, ağaç motiflerini temsil ederken seçilen malzemelerin sıcak ve doğal tonları, gün ve mevsim döngüleri boyunca değişen ışıkla cephede çeşitli ifadeler yaratıyor.

John McAslan + Partners’ın bu sağlık merkezinde uyguladığı biyoçeşitlilik ve bitkilendirme stratejisi, hem görsel açıdan hem de enerji tüketimi açısından çevreye duyarlı bir yapı örneği teşkil ediyor. Aynı zamanda, pandemiyle birlikte daha çok gündeme gelen, yeşil alana erişim ihtiyacına cevap veriyor. Çelik konstrüksiyonu ve iç mekanlardaki ahşap kullanımı yapının büyük çoğunluğunu yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir kılıyor. Lancaster Üniversitesi Sağlık Merkezi Kampüsü,  tüm bu özellikleriyle Yeşil Bina Sertifikası BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)’e layık görülmüş.