Kumport Genel Müdürlük

Mimari Tasarım
KG Mimarlık
Tasarım Ekibi
Kurtul Erkmen, Büşra Yeltekin, Tilbe Hazal Ağaoğlu, Emre Yiğit, Mesut Özlem, Serhan Günal, Melis Kanadıkırık Savaş
Proje Yeri
Ambarlı / İstanbul
İşveren
Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş
Ana Yüklenici
Yamans İnşaat
İç Mekan ve Uygulama Projesi
KG Mimarlık
Mobilya Tasarımı
Nurus
Aydınlatma Tasarımı
KG Mimarlık
Statik Projesi
Büro Statik Mühendislik
Mekanik Projesi
Enve Enerji Mühendislik
Elektrik Projesi
Enve Enerji Mühendislik
Çelik Projesi
Büro Statik Mühendislik
Tamamlanma Tarihi
2018
Toplam İnşaat Alanı
7602 m2
Fotoğraflar
Büşra Yeltekin

KG Mimarlık, ortamın konteynerlerle dolu olmasından esinlenerek tasarladığı Kumport Genel Müdürlük projesinde, kutucukların yarattığı görsel etki ve güçlü imajı özellikle yönetim binasında vurgulamış.

Kumport Liman İşletmeleri A.Ş’ye ait, İstanbul Ambarlı’da bulunan liman ve tesislerinin yeniden ele alınarak toplamı 6.000 m2’yi bulacak yapılar grubunun tasarlanmasını içeren proje konseptinde, Kumport Genel Müdürlük binası, bakım onarım tesis ve atölyeleri ile depoları tasarımın ana başlıklarını belirlemiş.

Toplam 126.000 m2’yi bulan açık kullanım alanında gümrüklü ve gümrüksüz alan ayrımı yapılmış. Mal girişi – mal çıkışı gibi işlevlerin ana görsel karakteristiği ortamın konteynerlerle dolu olmasından esinlenilen tasarımda, bu depo kutucukların yarattığı görsel etki ve güçlü imaj, özellikle yönetim binasında vurgulanmak istenmiş. Yönetim binasının 100.000 m2’den büyük açık alan içerisindeki kendine özgü konumu ve işlevi, firmanın toplam alanda kendini ifade edebilecek en önemli kapalı alanı olması gereğini oluşturmuş. Tasarımın gerek boyut gerekse biçim olarak kendine mesele edindiği bu nedensellik, yönetim binasında, kendi yakın çevresinde yer alan konteynerlere mimari bir cevap olarak ortaya konmuş.

Yönetim binasının ciddi kapalı alan ihtiyacı ve 10,5 metrelik yerel regülasyonlarda gelen yükseklik sınırlaması tasarımın yatay çözümünü zorunlu kılmış ve birbirine bordalamakta olan iki gemi fikri konseptin planlama esaslarını belirlemiş. Böylelikle birbirinin benzeri iki ayrı kütlede çözüme kavuşturulan ofis alanları her katta birer köprü ile birbirine bağlanmış. Aşılmaması gereken 10,5 m yükseklik içinde yer bulması gereken 3 kat, söz konusu ofis kütlelerinin 3,5 m yüksekliğinde yani biraz basık bir etkide olması sonucunu doğurmuş. Ancak giriş, bekleme ve iç boşluk olarak adlandırabileceğimiz galerili orta boşluk 10,50 m yüksekliğinde, yani binanın tamamını göstermekte olup sadece ön ve arka cephesinden değil, yukarıdan da doğal ışık alıyor. Bu sayede ferah, aydınlık, herkese açık bu iç mekan, çalışma alanlarından net bir şekilde ayrılıyor, barındırdığı ışık, aydınlık ve görsel kalitesi ile nispeten basık çalışma alanlarını besliyor.

Yapı tamamen çelik ve cam olarak tasarlanmış Böylelikle mekanların iç-dış ilişkisi üst düzeye çıkarılmış, doğal ışık ve doğal hava ile binanın her bir metrekaresi yıkanmış. Yapının çelik kurgusu dışında kalan taşıyıcı ve kapalı olmak zorunda olan asansör, merdiven, WC gibi alanları ise brüt beton. Tasarımın ele alınış biçiminde izlenen yol, çelik, cam, brüt beton gibi elemanların yanı sıra iç mekanda da doğal ahşap, ip-halat şeklinde devam ediyor. Mekanik ve elektrik çözümleri de yine aynı çıplak brütalist anlayışın devamı olarak tavanda kendi ifadelerini buluyor. Alçıpan asma tavandan bilinçli olarak kaçınılmış, çelik yapı çıplak hali ile içeriden de gösterilmiş.

Birbirinden açılandırılarak ve ileri-geri itilmek suretiyle ayrıştırılan iki kütlenin arasından giriş sağlanıyor. Girişte yer alan havuzun üzerinden binaya yaklaşılmasını sağlayan beton rampa bir tekneye binme eylemine gönderme yapıyor. Binanın üst katlarından algılanan iç boşluk zemini siyah bazalt ile kaplanmış. Arazinin eğimli yapısı sayesinde oluşturulan önü açık, ışık alabilen bodrum katta, kafeterya alanı yer alıyor. Fitness, soyunma odaları, duşlar, teknik hacimler ile tamamlanan kapalı mekanlara ek olarak yapının hemen yanında oluşturulan açık iç avlu, dış hava ile ilişki kurulmasını ve ihtiyaç duyanların kurallara uygun bir ortamda sigara içmesine olanak sağlıyor.

Yapı bu kotta yanında yer alan atölye binası ile birleşiyor ve ön cephesinde bu birleşimin izlerini taşıyor. Yönetim binası gibi son derece sade ele alınan atölye binası ön cephesi ise giriş çıkışlar için 4 adet seksiyonel kapı ve tek bir yatay ışık bandı ile doluluk-boşluk oranlarını tamamen süsten arındırılmış, işlevsel bir şekilde ortaya koyuyor. Beş adet bağımsız depodan oluşan depo yapısı ise tek katlı, kırık çatılı, sıvasız briket duvarları ile aynı yalınlığın bir devamı olarak kampüsü tamamlıyor.