Knauf’un DNA’sında Doğaya Saygı Var

Knauf, tüm dünyaya yayılmış tesislerinin çevreye etkisini en aza indirerek, insan ve çevreye zararsız alçı bazlı yapı malzemeleri ile ısı verimliliğini koruyan ürünler üreterek iklim değişikliğine karşı mücadele ediyor. Küresel ölçekte ISO 14001 ve LEED sertifikaları, Türkiye ölçeğinde ise Sıfır Atık Belgesi, Knauf’un çevreci yaklaşımdaki kararlılığını kanıtlıyor.

Knauf, DNA’sına kayıtlı çevre dostu teknoloji ve modern yapı malzemeleri yaratma fikrini günümüzde de kararlılıkla gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bu kararlılığın temelinde tüketicinin kaliteli ve çevreye saygılı ürünler talebini karşılamanın yanı sıra gezegenimizin doğasına en büyük zararı veren enerji sarfiyatını minimize etme hedefi de yer alıyor. Makineyle işlemeye uygun sıvalar, formaldehit içermeyen mineral yünü ve taş yünü için ilk bağlayıcı maddeler gibi pek çok çevre dostu malzemenin yaratıcısı olan Knauf, imzasını taşıyan kuru yapı sistemleri ile yapı imalatı sırasında su kullanımını da azaltıyor. Şirket, ürünlerinde geri dönüşüm malzemeleri kullanarak yapı sektöründe sürdürülebilir üretime destek oluyor. Knauf Alçıpan ürünleri de uygulandıkları duvar yüzeyinde ısı yalıtımına ve dolayısıyla binaların toplam enerji verimliliğine katkıda bulunuyor.

Şirket aynı zamanda global üretim tesislerinde kullandığı ko-jenerasyon ve rejenerasyon teknolojileri ile çevresel etkileri en aza indirgemeyi amaçlıyor. Knauf, doğal kaynak kullanımının azaltılmasını, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimuma indirilmesini, bu çalışmaların da çevre performansının izlenerek sürekli iyileştirilmesi temelinde yapılmasını şart koşan ISO 14001 Sertifikası’na sahip. Ayrıca hak kazandığı LEED Sertifikası ve EPD Belgeleri  ile çevreye duyarlı, doğaya saygılı malzemeler ürettiğini de küresel düzeyde belgeliyor. LEED Sertifikası USGBC (ABD Yeşil Yapılar Konseyi) tarafından bina ve kent ölçeğinde çevreye duyarlı tasarım, uygulama ve işletme standartlarını geliştirip yayan şirketlere veriliyor.

Knauf, Türkiye’deki fabrikalarında üretim sırasında ortaya çıkan atıkları, atık minimizasyon ünitesinde fiziksel işlemlerden geçirerek yeniden üretimde kullanarak değerlendiriyor. Şirketin çevre konusundaki özenini hammadde kaynağından son ürününe kadar devam ettirdiği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından yapılan değerlendirmelerle de onaylanmış. Knauf’un öncelikle Ahiboz I ve Kocaeli (İzmit) fabrikaları, sonrasında da Ankara Ahiboz II Fabrikası “Sıfır Atık” belgesi almaya hak kazanmış.