“Kentler ve Salgın ile Mücadele: Yapılı Çevre Tasarımı ve Halk Sağlığı” Makale Yarışması

“Kentler ve Salgın ile Mücadele: Yapılı Çevre Tasarımı ve Halk Sağlığı” Makale Yarışması, mimarlık lisans ve yüksek lisans öğrencilerini mekansal planlama ve tasarım disiplinleri içinde kentlerin, mahallelerin ve yapıların halk sağlığı açısından yeniden nasıl ele alınabileceğini sorgulamaya ve alternatif bakış açılarını ortaya koymaya çağırıyor.

Yaşanan COVID-19 (yeni koronavirüs) salgını ve salgının kentlerde hızla yaygınlık kazanması,  halk sağlığının tasarım süreçleri ile ilişkisinin gündeme gelmesine olanak sağladı. Gelinen aşamada, yaşam alanlarının ve daha genel olarak kentlerin, halk sağlığı açısından tasarımı ve planlanması öncelikli müdahale alanları olarak karşımıza çıkıyor. Kentsel yerleşimlerin spekülatif dinamiklerle büyümesi ve mekansal niteliği zayıf kentsel dönüşüm uygulamalarının yarattığı kentsel ayrışma, farklı yaş ve cinsiyetler ile farklı sosyal, kültürel ve ekonomik imkanlara sahip toplum kesimleri arasında, sağlıklı kentsel çevrede yaşam hakkı ve sağlık hizmetlerine erişim konusundaki ayrımı derinleştiriyor.

“Kentler ve Salgın ile Mücadele: Yapılı Çevre Tasarımı ve Halk Sağlığı” Makale Yarışması, mekansal planlama ve tasarım disiplinleri içinde kentlerin, mahallelerin ve yapıların halk sağlığı açısından yeniden nasıl ele alınabileceği, sağlıklı ve yaşanabilir mekanların herkesi kapsayan ve herkes tarafından hakça erişilebilir olmasını sağlayacak kentsel ve mimari müdahalelerin neler olabileceğini sorguluyor, bunlara ilişkin eleştirel ve yaratıcı fikirlerle alternatif bakış açılarını ortaya koymayı amaçlıyor.

Yayınlanmaya uygun makaleler, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin akademik yayın organı olanı Dosya Dergisi’nde ve Ankara Tabip Odası’nın Hekim Postası’nda veya ayrı bir yayın olarak da yayınlanacak. Yayınlanmaya değer görülen her makaleye 750 TL telif ücreti ödenecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Makale özeti gönderimi için son tarih: 5 Haziran 2020
İkinci aşamaya kalan yarışmacıların makale teslimi için son tarih: 28 Ağustos 2020
Sonuçların duyurulması: 5 Ekim 2020

Jüri

Danışma Kurulu
Ali Karakoç, Doktor
Gülgün İncirci Kıran, Doktor
Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı
Vedat Bulut, Ankara Tabip Odası Başkanı
Yavuz Önen, Mimar, 25-33-34-35. Dönemler TMMOB Başkanı

Değerlendirici Bilim Kurulu
Ayşen Ciravoğlu, Prof. Dr. Mimar
Başak Özer, Dr. Peyzaj Mimarı
Bülent Batuman, Doç. Dr. Mimar
Cavit Işık Yavuz, Prof. Dr. Halk Sağlığı Uzmanı
Dilek Aslan, Prof. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı
Gül Köksal, Doç. Dr. Mimar
Güven Arif Sargın, Prof. Dr. Mimar
Murat Ar, Şehir Plancısı, Sağlıklı Kentler Birliği
Necati Dedeoğlu, Prof. Dr. Doktor
Olgu Çalışkan, Doç. Dr. Şehir Plancısı
Orçun Kepez, Doç. Dr. Mimar
Osman Balaban, Prof. Dr. Şehir Plancısı
Özlem Kurt Azap, Prof. Dr. Doktor
Pelin Tan, Doç. Dr. Sosyolog
Şevkat Bahar Özvarış, Prof. Dr. Halk Sağlığı Uzmanı