Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması

“Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması’’, alanın güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarına özgün, ekonomik, uygulanabilir, nitelikli mimari ve kentsel yaklaşımların; çağdaş, yenilikçi ve işlevsel çözümlerin öne çıkarılmasını ve farklı sosyal katmanların bütüncül kullanımını dikkate alan, doğaya ve çevreye saygılı, insan ölçeğinde ve sürdürülebilir tasarım anlayışı hedefleyen projelerin belirlenmesini hedefliyor.

“Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması’’ ile Talas Mevlana Mahallesi kentsel parkının tasarım potansiyelinin doğrultusunda güncel ve geleceğe yönelik kentsel yaşam kalitesinin artırılması ve kamusal kullanım senaryolarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Talas kentsel belleğinde önemli buluşma ve paylaşma potansiyeli olarak yer alan Mevlana Meydanı ve parkı içerisinde ve çeperinde bulunan farklı mekansal işlevler ile birlikte bu alanda kamusal açık/yarı açık, kapalı mekanlar kurgulanması, erişim ve dolaşım ilişkilerinin düzenlenmesi, alanın barındırdığı imgelerin kentlinin bilincinde yer edinmesi, alternatif farklı yaşam ögelerinin zenginleştirilerek artırılmasına katkı sağlanması, sosyo-kültürel üretim ve paylaşım potansiyelinin geliştirilmesi, gece ve gündüz yaşamını destekleyen kullanım ögelerinin etkinleştirilmesi bekleniyor.

Bu bağlamda, alanın güncel ve gelecekteki ihtiyaçlarına özgün, ekonomik, uygulanabilir, nitelikli mimari ve kentsel yaklaşımların; çağdaş, yenilikçi ve işlevsel çözümlerin öne çıkarılması, farklı sosyal katmanların bütüncül kullanımını dikkate alan, doğaya ve çevreye saygılı, insan ölçeğinde ve sürdürülebilir tasarım anlayışı hedefleyen projelerin belirlenmesi, güzel sanatları teşvik eden meslek/ler ortamında etik değerlerin gelişmesi ve katılımcıların rekabet gücü kazanımlarına uygun ortamın sağlanması öncelikli olarak hedefleniyor.

Yarışmaya konu alan 1990’lı yıllar öncesinde plansız alan niteliğindedir. 1990’lı yılların sonuna kadar da alan çevresinde yapılaşma görülmemiş. Talas’ın kentsel gelişimini yönlendiren plan çalışmaları 1959 yılında başlamış. Söz konusu çalışma alanı 1991 yılında Talas İlçesi 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planında park alanı, lise alanı ve yol olarak; 1996 yılında ticaret alanı ve yol olarak; 2017 yılında yapılan ilave ve revizyon uygulama imar planında meydan ve park alanı olarak planlanmış. 1997 yılından itibaren uygulama imar planları doğrultusunda yapılaşmanın başladığı çalışma alanının bulunduğu Mevlana Mahallesi, hala yapılaşmasını sürdürüyor. Mevcut durum itibariyle yarışma alanı içerisinde kültür evi, açık mekanları, dini yapı ve buna bağlı olarak ıslak hacim yapısı çeperlerinde ise bahçesiz kütle nizamlı konut yapıları, ticaret fonksiyonları ve park alanı yer alıyor.

Yarışma TMMOB Mimarlar Odası üyelerinin katılımına açık olup, ekip olarak katılım durumunda ilgili disiplinlerin de (şehir plancı, peyzaj mimarı) ekipte bulunması jüri tarafından öneriliyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma adını “Kayseri Talas Mevlana Mahallesi Meydanı Ulusal Fikir Yarışması Şartname Bedeli” açıklaması ile 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) idare iletişim bilgilerinde verilen banka hesabına ya da elden Talas Belediyesi tahsilat veznelerine isim bilgisiyle yatıracaklar. Yarışmacılar, şartname bedelini yatırdıklarına dair banka ödendi belgesinin taranmış kopyasını, adı, soyadı, açık posta adresi, telefon, faks ve e-posta adresleri ile birlikte yarışma raportörlüğü e-posta adresine (bilgi@yarismatalas.com) göndererek kaydettirecek. Yarışma şartnamesi ve ekleri iletişim bilgileri bölümden verilen adresten dijital olarak indirilebilecek.

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Yarışma ilanı: 06.07.2020
Soru sormak için son gün: 23.07.2020
Yanıtların ilanı: 28.07.2020
Projelerin son teslim tarihi: 14.09.2020
Jüri değerlendirmesi başlangıcı tarihi: 17.09.2020
Sonuçların ilanı: 21.09.2020

Jüri
Prof. Dr. Kemal Demir, Mimar (Jüri Başkanı)
Doç. Dr. Deniz Dokgöz, Mimar
Hakan Evkaya, Mimar
Doç. Dr. Evren Erdin, Şehir Plancısı
Arş. Gör. Özlem Kevseroğlu, Peyzaj Mimarı

Ödüller
Eşdeğer Ödül: 25.000 TL
Eşdeğer Ödül: 25.000 TL
Eşdeğer Ödül: 25.000 TL
1.Mansiyon: 10.000 TL
2. Mansiyon: 10.000 TL
3.Mansiyon: 10.000 TL
Satın Alma Ödülü: 10.000 TL