İzQ İnovasyon Merkezi

Mimari Tasarım
OFİSvesaire

Tasarım Ekibi
M. Gökhan Çelikağ & Melis Varkal, Buğra Eser, Kerem Yeşildağ, Alpay Demirci, Erenus Atilla, Dilşad Kurdak

Uygulama Ekibi
M. Gökhan Çelikağ, Melis Varkal, Mine Acar, Hande Kocabaş, Mehmet Hepaksaz

İşveren
İzmir Ticaret Odası (İZTO)

Tamamlanma Tarihi
2022

Toplam İnşaat Alanı
4706 m²

Fotoğraflar
Zeren + Mehmet Yasa Photography

Yenilikçilik fikrinin tanıtılması, benimsenmesi ve uygulanması yolunda öncü olmayı hedefleyen OFİSvesaire tasarımı IzQ İnovasyon Merkezi farklı düzeylerde görsel ve fiziksel geçirgenliğe sahip “mikrohabitatlar” barındırıyor.

1986 yılında İzmir Ticaret Odası’nın idari ihtiyaçlarına göre tasarlanıp inşa edilen İZTO binası, kıyı şeridi boyunca İzmir’in kentsel hafızasında ayrı bir yer tutarken, zamanla şehrin ihtiyaçlarına cevap verememiştir. İnovasyon merkezinin tasarımı, bir dizi talep ve senaryo ile yeniden işlevlendirme merceği üzerinden yeniden ele alınmış. Kapsamlı analiz ve hesaplamalar sonucunda, yapı programının daha bütüncül kamusal kullanıma dönüştürülmesi için farklı ölçeklerde yapısal ve teknolojik müdahaleler belirlenmiş ve uygulanmış.

Mevcut yapının konumu ve taşıyıcı sistemi göz önünde bulundurularak yapılması gereken müdahaleler zor ve sınırlı görülmüş olmasına rağmen, yenilikçi çözümlerle yapının ana fikrini destekleyecek revizyonlar yapılmış. Örneğin, sarı dikey dolaşım omurgası, kullanıcı etkileşimini ve birlikte yaşamayı teşvik ederek iletişimi destekler ve güçlendiriyor. Tasarımda kinetik bir cephenin, hareketli bir çatının ve zemin katta denize bakan küçük bir amfitiyatro alanın kullanılmasıyla inovasyon merkezinin her katında  güneş ışığına, deniz havasına ve nefes kesen manzaralara olanak sağlanmış. Bu mimari deneyimlerle hem görsel hem de dokunsal farkındalık vurgulanması hedeflenmiş. 

İnovasyon hem ismiyle hem de kavram olarak sadece buluşu ifade etmiyor, aynı zamanda mekan yaratma yaklaşımını da tanımlıyor. İnovasyon en basit tanımıyla farklı ve yeni fikirlerin geliştirilmesi, uygulanması ve geçerliliğinin test edilmesi. Bu yapı, yenilikçilik fikrinin tanıtılması, benimsenmesi ve uygulanması yolunda öncü olmayı hedefliyor. Bina içinde bir “birliktelik” duygusu yaratmak amacıyla, farklı düzeylerde görsel ve fiziksel geçirgenliğe sahip mekanlar veya “mikro habitatlar” stratejik olarak farklı düzeylerde, kapalı ve yarı açık “nişler” olarak konumlandırılmış. Açık plan kurgusuyla farklı kullanıcı deneyimleri ve farklı mekansal ihtiyaçlara ve dönüşümlere izin veriyor. 

Yaşam döngüsünün bu yeni evresinde, özenle düzenlenmiş bir metamorfozun aracılığıyla, IzQ İnovasyon Merkezi, çağdaş mimari programın ihtiyaçlarıyla değişmeye devam ediyor. Merkez, deniz, kullanıcı ve şehir arasında kurduğu güçlü diyalog ile, ziyaretçilerinin hayatında dönüştürücü bir rol oynuyor. Yeniden işlevlendirme kurgusu, yapıya yeni bir kimlik kazandırmak ile beraber yapıyı yeniden kentle ve kentliyle buluşturuyor.