İstanbul Serbest Mimarlar Derneği S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması

S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması, öğrencilerden kentle ilgili akıl yürütmelerini; ister büyük ve karmaşık sorunları, ister kıyıda köşede kalmış ama günlük hayatı derinden etkileyen durumları, ölçekten bağımsız olarak değerlendirmelerini ve katılımcı öneriler üretmelerini bekliyor.

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği, 2005 yılından bu yana düzenlediği S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması’nı bu yılda gerçekleştirmeye devam ediyor. Yarışma aracılığıyla kentin “sorunlu alanları” için öğrencileri alternatif projeler üretmeye teşvik ediyor. Aradan geçen on dört yılda, İstanbul’da kentleşme ve mimarlık üretimi ve özellikle kamusal alanda farklı kırılmalar yaşandı. Bu durum kentlinin yaşadıkları yere dair deneyim ve farkındalıklarını kökten değiştirdi. Şehir bir anlamda tüm imgesinin, ölçeğinin, doğasının ve değerlerinin iç içe geçtiği bir girdap alanına dönüştü. Bu kaotik durumu yeni fikirler, yeni üretimler ve yeni başlangıçlar için potansiyelleri ile düşünmek de değerli.

Bu yıl S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması, öğrencilerden kentle ilgili akıl yürütmelerini; ister büyük ve karmaşık sorunları, ister kıyıda köşede kalmış ama günlük hayatı derinden etkileyen durumları, ölçekten bağımsız olarak değerlendirmelerini ve katılımcı öneriler üretmelerini bekliyor. Megapol-metropol-kent kavrayışlarının gerilimlerini, kent kimliği-kentli kimliği açılımlarını, kadim kent-metropol dinamiklerini, sınır-zaman-yer-mekan tartışmalarını, mülkiyet-aidiyet tanımlarını gündeme getirecek bu tasarım araştırmasının kendi sorunsalı çerçevesinde belirlenecek bir yeni durum önerisi ile sonlanması bekleniyor.

Yarışmanın Amacı Ve Konusu

Kentlerin sadece yerel yönetimlerin aldığı kararlarla değil, kentlilerin katılımcı girişimleri ile biçimlendiği yeni bir dönem hayalinden yola çıkarak, dev programlarla kentin bloke edildiği değil, köşe bucak seçeneklerle insanı içine alan olağan çözümlemeleri de içeren “alternatif projelere” ve fikirlere ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Vurgulanmak istenen, küçük bir müdahalenin çoğaltılması ile elde edilecek etkinin, büyük müdahaleden daha değersiz olmadığı farkındalığıdır.

Büyük projeler kamuoyunda her zaman daha çok tartışılıyor, ancak kentin ve günlük hayatın yeni hayallere, ortak zeminlere, yaratıcı senaryolara da ihtiyacı var. İstanbul’u bitmek tükenmek bitmeyen bir sorunlar yumağı olarak görmek yerine keşfedilmemiş güçlü yanlarını açığa çıkartmak ve bunları kente kazandıracak önermeler, çözümlemeler üretmek S.O.S. İstanbul 2019 yarışmasının hedeflerindendir.

Bu nedenle bu yıl iki aşamalı yapılacak olan S.O.S. İstanbul Fikir Projesi Yarışması 2019’da bir yer, konu, sorun tarifi yok. Ezber ve sloganların dışında hayata değmek, paslanmış, örselenmiş çarkları çalıştırmak ya da yenilerini üretmek adına söz hakkı kullanmak, sözünün arkasında durmak bir gereklilik. Öncelikli olan beklenti, kentin gündelik hayatını tasarım araştırmacısı bakışı ile değerlendirme ve daha iyi işler hale getirecek nesnel tasarım çözümlerini üretebilme becerisidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Yarışma Takvimi

Yarışma Duyuru Tarihi: 06 Eylül 2019, Cuma

Sorular İçin Son Tarih: 18 Eylül 2019, Çarşamba

Yanıtların Duyurulması: 20 Eylül 2019, Çarşamba

Birinci Aşama Proje Teslim Tarihi: 06 Kasım 2019, Çarşamba

Birinci Aşama Sonuçlarının Açıklanması: 15 Kasım 2019, Cuma

İkinci Aşama Proje Teslim Tarihi: 17 Aralık 2019, Salı

Sonuçlar, ikinci aşama proje teslim tarihinden sonra en geç bir ay içerisinde açıklanacak.

Ödüller

Birincilik Ödülü: 5000 TL

İkincilik Ödülü: 4000 TL

Üçüncülük Ödülü: 3000 TL

Birinci Mansiyon: 2000 TL

İkinci Mansiyon: 2000 TL

Üçüncü Mansiyon: 2000 TL

Dördüncü Mansiyon: 2000 TL

Beşinci Mansiyon: 2000 TL

Jüri

Danışman Jüri Üyeleri:

Sibel Dalokay Bozer, İstanbul SMD Yönetim Kurulu Başkanı

Durmuş Dilekçi

Emrah Şahan

Jüri Üyeleri:

Yavuz Selim Sepin, Jüri Başkanı

Deniz Aslan

Ayşen Ciravoğlu

Arzu Erdem

Oral Göktaş

Burcu Serdar Köknar

Dilgün Saklar

 

Yedek Jüri Üyeleri:

Ali Hızıroğlu

Erhan Vural

 

Raportörler:

Gülriz Demirer

Beril Sarısakal