İKÜ Bahar Atölyeleri

İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, farklı tasarım ve sanat disiplinlerinden etkinliklerle zenginleşecek Bahar Atölyeleri programında yer almak isteyen atölye yürütücülerinin başvurularını bekliyor.

Tasarım eğitiminin çok girdili, öznel ve nesnel verileri tek bir noktada toplayan, çeşitliliğe olanak tanıyan yönüyle karmaşık ama aynı zamanda rafine olmayı da bekleyen çok boyutlu bir doğası vardır. Sahip olduğu karakterden kaynakla tasarım eğitiminin ortamları, metodları ve ilkeleri farklılıklar içermekte, sürekli değişmekte ve gelişmektedir.

Kendiliğinden, spontan ve deneysel bir eğitim yaklaşımını tarifleyen “atölyeler” birer informal tasarım eğitim platformlarıdır. Katılımcıya “yaparak öğrenme”nin inceliklerini deneyimletmekle birlikte motivasyon artırıcı, destekleyici ve öğrenen merkezli olmasıyla formal eğitimi de çoğaltmaktadır.

Bu nedenle İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2020-2021 Bahar Dönemi’nde Bahar Atölyeleri organize etmektedir. Farklı tasarım ve sanat disiplinlerinden atölyelerle zenginleşeceği düşünülen bu sürece, ilgilenen herkes davet ediliyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencilerine yönelik online olarak gerçekleştirilecek Bahar Atölyeleri (Mart-Nisan-Mayıs) programında yer almak isteyen atölye yürütücülerinin 21 Şubat 2021 tarihine kadar atölye ile ilgili bilgileri içeren başvuru formlarını aşağıdaki mail adreslerine göndermeleri gerekiyor.

Armağan Seçil Melikoğlu Eke |as.melikoglu@iku.edu.tr
Furkan Evliyaoğlu |f.evliyaoglu@iku.edu.tr