II. Uluslararası İç Mimarlık Eğitimi Sempozyumu

Hacettepe Üniversitesi, 14-15 Mayıs’ta II. Uluslararası İç Mimarlık Eğitimi Sempozyumu’na ev sahipliği yapıyor.

Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleşecek olan II. Uluslararası İç Mimarlık Eğitimi Sempozyumu “Bilginin Üretilmesi, Dönüştürülmesi, İletimi ve Uygulaması” konusunu ele alıyor.

“Tasarım Eğitiminde Bilginin Üretilmesi, Dönüştürülmesi, İletimi ve Uygulaması I Bauhaus’tan Günümüze Yaklaşımlar”, “Enerji ve Atık Yönetimi” ve “Tasarım Eğitiminde 1/1 Uygulama Pratikleri I Bauhaus Eğitim Sisteminin Güncel Uygulamaları” temalarını içeren sempozyum, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Mehmet Akif Salonu ve K Salonu’nda düzenlenecek.

Bildiri tam metin gönderim tarihi: 15 Nisan 2019
İletişim: uies2019@gmail.com
Detaylı bilgi için tıklayınız.