GF Hakan Plastik’ten Kurşunsuz PVC-U Sistemler

GF Hakan Plastik, Çevresel Kirlenmeye Karşı Önlem Alma taahhüdü için kararlı duruşunu pazara sunduğu yeni ürünlerle göstermeye devam ediyor.

Sürdürülebilir büyüme amacının önemli bir adımı olarak GF Hakan Plastik, ürettiği ürünlerin sorumluluğunu alarak, insan ve çevre sağlığını korumak için doğru ve kalıcı çözümler sunmayı sürdürüyor. Geliştirdiği kurşunsuz stabilizatörlerle ürettiği PVC ürünler de bu sorumluluğun bir sonucu oluyor.

PVC boru üretim sürecinde kullanılan stabilizatörler, yüksek sıcaklıklarda ham maddenin işlenebilirliğini kolaylaştırmak, ürünün fiziksel ve kimyasal olarak kararlılığını korumak için kullanılıyor ve çoğunlukla kurşun içeriyor. Ürünlerdeki kurşun, hem üretim sırasında hem de içme suyu borularında zaman içinde suya geçerek insan sağlığına zarar verebiliyor. Atık su sistemlerinde ise doğaya atılarak çevreye zarar verebiliyor.

GF Hakan Plastik’in iş ortaklarıyla birlikte geliştirdiği, insan sağlığına zararsız, çevreci ve toksik unsurlar içermeyen stabilizatörlerle üretilen PVC-U sistemleri, toksik bir unsur barındırmaması açısından çevreye ve insan sağlığına dost ürünler olarak dikkat çekiyor.

Özellikle günlük kullanımda ve içme suyunda büyük bir öneme sahip olan bu ürünler, Avrupa Birliği’nin kimyasalların yönetimi üzerine uygulamış olduğu “REACH” regülasyonuna da uyum sağlıyor.

GF Hakan Plastik’in temiz su sistemlerinden atık su sistemlerine kadar farklı ürün gruplarında kurşunsuz ürünleri bulunuyor:

– Silenta FR Yanmaya Dayanıklı ve Ses Yalıtımlı Boru Sistemi
– PVC-U Basınçlı Temiz Su Boru Sistemleri
– PVC-U Atık Su Boru Sistemleri
– PVC-U Derin Kuyu Boru ve Ek Parçaları
– Drenaj Boru Sistemleri
– Yağmur Olukları ve Ek Parçaları

PVC-U ham maddeden üretilen Silenta FR Yanmaya Dayanıklı ve Ses Yalıtımlı Boru Sistemi, EN 13501-1 Avrupa standardına göre Bs1 d0 geç alevlenir yangın sınıfında; DIN 4102 eski Alman standardına göre ise B1 yangın sınıfında bulunuyor. Bu özelliği sayesinde yüksek katlı binalarda yangın yönetmeliğinin belirlediği gereklilikleri karşılıyor.

GF Hakan PVC-U Boru ve Ek Parçaları, bina içi atık suların drenajını, yeraltı drenajını, yağmur suyunun bina dış cephesine zarar vermeden kanalizasyona aktarılmasını, yer altı sularından faydalanmak için açılan kuyularda su teminini, basınçlı temiz su hatlarından kentsel içme suyu teminini sağlıyor.

GF Hakan Plastik Temiz Su Boru Sistemine kazandırılan kurşunsuzluk özelliği, katma değeri en yüksek ürün niteliğini ortaya koyuyor. Sistem, içme suyuna karışabilecek zararlı madde içermeyen yapısıyla insan sağlığının olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçiyor.