GF Hakan Plastik: Kuraklık, çölleşme ile mücadele, ekosistemin korunması ve herkes için erişilebilir su yönetiminin sağlanması bir zorunluluk.

GF Hakan Plastik yetkilileri, Arazi Restorasyonu, Çölleşme ve Kuraklığa Dayanıklılık temasına sahip olan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne özel yaptıkları açıklamada iklim değişikliği ve etkileri hakkında herkesin üzerine düşen sorumlulukla hareket etmesi gerektiğine değindiler.

“Birleşmiş Milletler’in 2024 yılı Dünya Çevre Günü için belirlemiş olduğu temaya yönelik yaptığı açıklamada insanlığın toprağa bağlı olduğu; ancak tüm dünyada kirlilik, iklim kaosu ve biyolojik çeşitliliğin azalmasından kaynaklı sonucun sağlıklı toprakları çöllere, gelişen ekosistemleri ise ölü bölgelere dönüştürdüğüne değiniliyor. Bu durumun da tarımı ve toplulukları desteklemek için toprağın gücünü tükettiğine, mahsullerin zarar gördüğüne, su kaynaklarının yok olma eşiğine geldiğine, ekonomilerin zayıflamasına ve toplulukların tehlikeye girmesine yol açtığına dikkat çekiliyor.

GF Hakan Plastik olarak bu konuda toplumda herkesin üzerine düşen sorumluluğu alması ve yaşadığımız dünyanın kaynaklarını doğru şekilde kullanımı için uzun soluklu çalışmalar yürütmesi gerektiğine inanıyoruz.

Suyun çıkarılması, taşınması ve sağlıklı kullanımı için yeni teknolojiler ve ürünler geliştiriyoruz. Üretim tesislerimizde enerji ve su kullanımları için çeşitli iyileştirmeler ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda %100 Yeşil Enerji kullanımı yaparken, suyun verimli kullanımına yönelik yürüttüğümüz çalışmalarla başlangıç noktasına oranla geçtiğimiz yıl %7’lik bir iyileşme sağlamış bulunuyoruz.

Su kaynaklarımızın en etkin biçimde kullanılması yönünde, içme suyu temininde kayıpların azaltılması, verimlilik iyileştirmeleri ve entegre su yönetimi gibi konuların hızlı ve uygulanabilir projelerle hayata geçirilmesi önemli bir konu. Kuraklık, çölleşme ile mücadele, ekosistemin korunması ve herkes için erişilebilir su yönetiminin sağlanmasını bir zorunluluk olarak değerlendiriyoruz. Bunun için 2025 stratejimiz ve Çevresel Kirlenmeye Karşı Önlem Alma” taahhüdümüzü yerine getirmeye devam ediyoruz.

5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun.”