Cycle Cycle

Mimari Tasarım
F.O.G. Architecture

Proje Yeri
Çin Halk Cumhuriyeti

Tasarım Ekibi 
Lei Ronghua, Xiong Aijie, Hou Shaokai, Zhuang Shaokai, Zhang Zhirui, Liu Jiarui, Zhan Di, Zheng Yu

Strüktürel Tasarım
Juan Kou Structure | Tao Xinwei

Aydınlatma Danışmanı
Liben Design | Zhang Xu

Uygulama Projesi
BANGSHE Deepen Design  

Tamamlanma Tarihi
2023

Toplam İnşaat Alanı
18 m²

Fotoğraflar
F.O.G. Architecture, INSPACE

Çin’de bulunan, F.O.G. Architecture tasarımı Cycle Cycle mobil fırın, kurulduğu şehirlerde farklı kullanıcıların deneyimine göre şekillenen ve dönüşen esnek mekan kurgusunun yanı sıra mimariyi, insanı ve toprağı birbirine bağlayan bir araç olarak kullanıyor.

Cycle Cycle mobil fırın, hem pop-up kafe hem de fırın olarak hizmet veriyor. Bu projede müşteri, gıda ile toprak arasındaki ilişkiyi keşfetmek istemiş. Bu istek, stüdyonun tasarım felsefesi ile mükemmel bir uyum yakalamış: Mimariyi, insanı ve toprağı birbirine bağlayan bir araç olarak kullanmak.
Projenin genel formunda bir ahırdan esinlenilmiş. Ahşap yapının ön tarafında gölgelik yüzeyi ve arka tarafında üstten destekli yağmur geçirmez saçak yer alırken cepheyi oluşturan tahıl çuvalı yığınları ve yan taraftaki merdiven, tarım alanlarında yaygın olarak görülen, dinlenmeye yönelik samanlığa gönderme yapıyor. Yağmur koruyucudaki hasırlar ve kumaşın pürüzlü dokusu, ilkel halleriyle vahşi doğanın güzelliğini sunuyor.
F.O.G Architecture, cephe için tuğla formunu ve çuvalların dokunsal hissini birleştiren istiflenmiş tahıl çuvalları kullanmışlar. Çuvallar arasında bilinçli olarak bırakılan küçük açıklıklar, kahve yapımı ve ekmek paketleme gibi iç hareketlerin dışarıdan görülmesini sağlarken güneş ışığını da yapının içine davet ediyor. Gölgeliğin kaldırılması ve perdelerin serbest bırakılmasıyla yarı özel bir alan da yaratılabiliyor.
Yapının prefabrike modüler yapısı, farklı lokasyonlara taşınabilmesine olanak veriyor. Tahıl çuvallarının yerleştirilmesi ve perdenin uzunluğu gibi ayrıntılar, mimarların, inşaatta görevli olan kişilerin ve hatta yoldan geçen rastgele insanların katkılarıyla yerinde belirlenmiş ve yapıya bir “kendiliğindenlik” katmış. İnşaat sırasında çit çekilmeyerek yoldan geçenlerin yapının oluşumuna tam olarak katılmalarına izin verilmiş.
Tasarımcılar, yapının esnekliğini ve hareket kabiliyetini en üst düzeye çıkararak çeşitli ortamlara uyarlanabilmesini sağlamak ve kentte yeni bir kamusal alan yaratmak istemişler. İnsanları yapıyla etkileşime girmeye teşvik etmek için yapının alt kısmında, toprağa yakın çalışan çiftçiler için kullanılan alçak banktan esinlenerek tasarlanmış alçak bir oturma alanı bulunuyor. Tahıl çuvallarından oluşan cephe ise, sırt desteği olarak kullanılıyor ve aşağı uzanan perde ile birlikte mahremiyet hissi veriyor.
Mimarlar, yapının tüm Çin genelinde, kentten kente aldığı tepkileri belgeleyerek nasıl kullanıldığına tanıklık ediyorlar. Bazen kendi tasarım niyetlerinde olduğu gibi kullanılmasa da, farklı bir mekana kurulduğunda kullanıcıların yapıyı nasıl dönüştürdüğünü görmenin ilginç olduğunu aktarıyorlar.