EMK Müzik Şirketi

Mimari Tasarım
D-Werker Architects
Yapı Mühendisi
Eden Structural Engineering Group

Proje Yeri
Gangnam- Gu, Güney Kore

Tamamlanma Tarihi
2021

Toplam İnşaat Alanı
2898 m²

Fotoğraflar
Inwoo Yeo

D-Werker Architects tasarımı  EMK Müzik Şirketi,  farklı perspektiflerden benzersiz kentsel peyzajlar yaratarak, özgürce düzenlenmiş mimari elemanları birbirine bağlamayı hedeflemiş.

EMK Müzik Şirketi’nin arsası, Gangnam, Seul’deki ana yollardan biri olan Nonhyeonno ve Nambusunhwan-ro’nun kesiştiği kavşakta yer alıyor. Gangnam’daki özellikle zemin kattaki yüksek kiradan elde edilebilecek karlar, yapının mimari programına dair çatışmalara sebep oluyor.

EMK Müzik Şirketi, alt katların kiralık alan olarak kullanılmasına olanak sağlamış. Aynı zamanda bu mekanların halka ve üst katlara açık olmasına izin vererek, küçük ve orta ölçekli bir ofis binası inşa etme metodolojisi öneriyor.

Mekanlar arasında en büyük hacme sahip olan  çalışma odası ve ofis bodrum ve 5. kata yerleştirilmiş. Her hacmin üst kısmı bağımsız birer dış mekan olarak tasarlanmış. Özellikle yapının alt katlarının kiralık mekanlar olarak düzenlenmesiyle kaçınılmaz olarak kaybedilen 1. kattaki dış mekan, üst katlarda yerini avlulara bırakarak mekansal bir özgünlük kazanmış. İki programı birbirine bağlayan ve destekleyen kolon yapısı, tüm yapının ana taşıyıcısı olarak  diğer programların serbestçe yerleştirilebileceği bir temel oluşturuyor. Ayrıca iki dış mekanın üst kısımlarına kiralık alanların ve ofis alanlarının serbestçe yerleştirilmesiyle oluşturulan dış mekanlar, kafeler,  ofisler, konferans salonları gibi çeşitli programlarla zenginleşiyor. Her katın hacmini birbirine bağlayan dış merdivenler, oditoryumda olduğu gibi kullanıcılar otururken, eğilirken ve geçerken çeşitli etkinlikler üretebilecek mimari bileşenler haline geliyor.