Duvalli

Mimari Tasarım
3.14 arquitectura

Proje Yeri
Santa Maria da Feira, Portekiz

Toplam İnşaat Alanı
7.600 m2

Tamamlanma Tarihi
2021

Fotoğraflar
Ivo Tavares Studio

3.14 arquitectura tasarımı Duvalli, işlevlerin farklı hacim ve malzemelerle birbirinden ayrıldığı bir endüstri tesisi.

Portekiz’in Santa Maria da Feira bölgesinde, endüstriyel bir bölgede yer alan Duvalli, bir kumaş üretim tesisi.

Modern ve sağlam bir imaj sergileyen Duvalli; üretim, depolama ve nakliye alanlarını barındıran büyük bir gövde ile bu alanları destekleyen küçük birimlerin toplandığı dikdörtgen tabanlı bir kütleden oluşuyor. İki kattan oluşan idari hacim ise yapının güneydoğu köşesinde gövdeye gömülmüş halde bulunuyor. Bu idari hacmin stratejik konumu, dönel kavşakla üretim hacminin iletişimini desteklerken, endüstri yapısının girişini belirginleştiriyor. Aynı zamanda bu giriş ile kullanıcı, yüksek ve aydınlık iç avluya yönlendiriliyor.

Tasarım ekibi, yapı genelinde birimleri işlevlerine göre konumlandırmış. Üretim alanında sıcaklık ve nem kontrolü gerekliliği nedeniyle sandviç panel tercih edilmiş. Böylece sandviç panel; çinko kaplaması, dokusu ve rengiyle vurgulanan idari birim için bir arka plan görevi üstleniyor. İdari birimin merkezinde yer alan merdiven, şirketin çevresine erişim sağlayan bir menteşe olarak tanımlanmış.