Dünya Mirası Tarihi Yarımada’yı Korumak

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Tarihi Yarımada’da gerçekleştirilmekte olan koruma çalışmaları hakkında bilgilendirmek ve konunun uzmanlarıyla Yarımada’nın sorunlarını değerlendirmek için bir panel-forum dizisi düzenliyor.

İstanbul’un kalbi Tarihi Yarımada’nın sürekli korunmasının sağlanması hepimiz için bir ortak sorumluluk. Bu bağlamda Tarihi Yarımada’da gerçekleştirilmekte olan koruma çalışmaları hakkında bilgilenmek, konunun uzmanlarıyla Yarımada’nın sorunlarını değerlendirmek için TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, bir panel-forum dizisi düzenliyor.

Etkinlik dizisi ile Tarihi Yarımada’da kültür varlıklarının korunması için projeler gerçekleştiren kurumların uygulamalarının tanıtılacağı ve koruma alanında çalışan uzmanlarla birlikte geleceğe yönelik sağlıklı koruma politikalarını geliştirmek üzere ortak bir tartışma platformunun oluşturulması hedefleniyor.

Panel-forum dizisinin birincisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin internet üzerinden herkesin erişimine açtığı Kültür Varlıkları Envanteri Projesi ile Tarihi Yarımada’da gerçekleştirilmeye başlanan Karasurları, Bukoleon Sarayı gibi restorasyon uygulamaları tanıtılacak, ardından Tarihi Yarımada’nın kent planlama ve mimarlık ölçeğinde yaşamakta olan çok boyutlu sorunları irdelenecek.

Panelin ardından gerçekleştirilecek forumda izleyicilerin soru ve görüşleriyle etkin katılacağı bir ortamın yaratılması hedefleniyor.

Zoom üzerinden katılım 100 kişi ile sınırlı. Panel-forum, Zoom’dan katılamayanlar için mimarist.tv adresinden de canlı yayınlanacak.