Doğa Yorumlama Merkezi Fikir Yarışması

Opengap, mimariyi doğal bir çevrede uygulama stratejisiyle, yenilikçi, modern, çağdaş fikirler arayan yarışmalarının sekizincisine “Doğa Yorumlama Merkezi Açık Fikir Yarışması” ile devam ediyor.

Doğal çevreyle uyumu esas alan Opengap, düzenlediği Doğa Yorumlama Merkezi Açık Fikir Yarışması’nda katılımcılardan, doğa ile sinerji yaratacak projeler tasarlamalarını bekliyor.

Yarışma, belirli bir lokasyona değil, genel bir duruma işaret ediyor. Her bir katılımcı veya gruptan proje alanını kendilerinin seçmesi bekleniyor. Doğayı “yorumlama”nın amacı, ziyaretçiye bir yerin veya nesnenin neden ve hangi anlamda önemli olduğu konusunda daha iyi bir anlayış kazandırmak.

Projelerin, kullanıcıları seçilen doğal çevre ile ilişkilenme ve bağlantı kurma yetilerini artıran nitelikte olması bekleniyor. “Geleneksel bir müze” olmanın ötesinde yapının, ziyaretçilere doğayla uyum içinde, tamamen sansasyonel bir deneyim yaratması amaçlanıyor.

Her yarışmacı, tasarlayacakları yapının içinde bulunduğu çevreye ve tasarımın özgün niteliklerine göre projenin büyüklüğüne karar verebilir. Projenin ebatı konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

Yarışma mimarlara, tasarımcılara, mimarlık öğrencilerine ve ilgilenen herkese açık. Yarışmacılar tek tek veya maksimum 5 kişilik ekipler halinde katılabilir. Projeler her biri maksimum 5 mb olacak şekilde, jpeg formatında iki görsel dosyası halinde teslim edilecek olup, yarışmanın son teslim tarihi 5 Mayıs 2019’dur.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.