DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları: “Türkiye Mimarlığında Modernizm’in Yerel Açılımları XVI”

DOCOMOMO_Türkiye tarafından 16.’sı  düzenlenecek olan “Türkiye Mimarlığında Modernizm’in Yerel Açılımları” başlıklı Poster Sunuşları, 3 – 5 Nisan tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde gerçekleşecek.

20. yüzyılda öne çıkan Modernizm’e kamunun dikkatini çekmek ve “modern mimarlık, tasarım ve şehir plancılığı ürünlerini belgelemek ve korumak” amacıyla 1990 yılında oluşturulan uluslararası bir kuruluş olan DOCOMOMO (DOcumentation and COnservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the MOdern MOvement) bünyesindeki Türkiye Çalışma Grubu, 2002 yılında kuruldu ve böylece Türkiye’deki modern mimarlık örneklerinin belgelenmesi ve korunması amaçlı bir girişim başlatıldı.  Üniversitelerin, Mimarlar Odası’nın ve çeşitli mimarlık yayın organlarının da benzer girişimlerinin son yıllarda hız kazandığı gözleniyor. Var olan literatürün sınırlarını aşmayı hedefleyen geniş kapsamlı bir belgeleme çalışması, dönem mimarlığının daha iyi anlaşılması ve korunması yönünde etkin rol oynayacaktır.

DOCOMOMO_Türkiye Ulusal Çalışma Grubu, ilk kez 2004 yılında gerçekleştirilen “Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları” başlıklı Poster Sunuşları ile bu tür geniş katılımlı bir çalışmayı başlatmayı hedeflemiş. Her yıl farklı bir ilde ve farklı üniversitelerin ev sahipliğinde düzenlenen Poster Sunuşları’nın on altıncısı, 3-5 Nisan 2020 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan Poster Sunuşları ile DOCOMOMO girişiminin hedeflediği belgeleme ve tescil çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, girişimin ülkemizdeki modern mimarlık mirasına dikkat çekmek amacının duyurulması ve geniş çevrelerce paylaşılması yönünde de önemli gelişme sağlanacağı umuluyor.

Başvuruların en geç 8 Mart günü gece yarısına kadar postersunuslari.docomomotr@gmail.com adresine e-posta ile iletilmesi bekleniyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.