Diyagonal Ev

Mimari Tasarım
en-route-architecture

Proje Yeri
Kea-Kythnos, Yunanistan

Tamamlanma Tarihi
2021

Toplam İnşaat Alanı
90 m²

Yüklenici
Ballian Techniki S.A.

Fotoğraflar
Mariana Bisti

en-route-architecture tarafından tasarlanan Diyagonal Ev’e, Yunanistan’ın Kiklad Adası Kea’nın doğasındaki güçlü topografik değişimler,  mimari fikre, kavramsal kaynak oluştururken çevresindeki manzaraya güçlü ve yine de minimal bir kontrast yaratması hedeflenmiş.

Topografyanın eğimine çapraz olarak yerleştirilen evin iç mekanları, farklı kapalı ve açık alanlara sahip alt bölümlere ayrılmış bir kare olarak planlanmış. Pencereler ve yapısal elemanlar, çevredeki manzaranın, Ege Denizi’nin ve komşu adaların sinematik çerçevelerini bir araya getirmiş. Dik topografya nedeniyle, evin arka tarafı peyzajın içine gömülürken, önü ana manzaraya doğru yönlendirilmiş. Böylece evin, yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarlar gibi sert iklim koşullarından korunması sağlanmış. Banyolar ve mutfak gibi evin tüm destek işlevleri, evin arka tarafına, manzaraya engel olmayacak şekilde konumlanmış.

Brüt betonun yapısal ve görsel bir çerçeve olarak kullanılması, geleneksel bir taş evin çağdaş bir yorumu olma niteliğini taşıyor. Aynı zamanda, geleneksel yapı tekniklerinin bu şekilde yeniden yorumlanması, ısıtma, soğutma ve enerji üretimi için aktif ve pasif sistemlerin entegrasyonu ile de ilgili. Evin çatısı, evde filtrelenmiş olarak yeniden kullanılan tanklarda biriken yağmur suyunu toplamak için kullanılıyor. Evin şebekeden uzak durmasını sağlamak ve yeterli enerjiyi üretmek için güneş panelleri peyzajın içine gizlenmiş.

Diyagonal ev; paralel, diyagonal ve dikey evlerden oluşan bir mimari üçlemenin parçası. Bu üçlemenin temeli, minimum metrekareye sahip yazlık konutların, yakın bağlamlarıyla basit ve etkili bir şekilde nasıl ilişki kurabilecekleri üzerine bir araştırmaya dayanıyor. Bu nedenle çalışma, her biri kendi özel topografyası ve peyzajı ile en optimal ancak farklı bir ilişkiye sahip olan üç minimal evin bir tekrarını temsil ediyor.

Şimdiye kadar, diyagonal ev ve paralel ev başarıyla tamamlandı, dikey ev şu anda inşaat için hazırlanıyor. Diğer evlerin tasarımına benzer şekilde, diyagonal ev, çevresindeki manzaraya güçlü ve yine de minimal bir kontrast yaratması amacıyla tasarlanmış ve inşa edilmiş. Bu karşıtlık ve gizli ilkelerin yerleştirilmesiyle, odak, doğanın deneyimlenmesi etrafında şekillenir.