Deka+2 Türkiye’de Tasarımın 12 Yılı

Alanında öncü otuzun üzerinde ismi bir araya getirecek Deka+2 / Türkiye’de Tasarımın 12 Yılı sergisi 10 Eylül 2022 tarihinde Arthan Galeri’de açılıyor.

“Deka+2 / Türkiye’de Tasarımın 12 Yılı“ sergisi isminden anlaşılacağı üzere, on ve artı iki yıllık bir dönemi kapsayan çağdaş ürün tasarımlarını sunaacak. 2022 yılından geriye doğru, yani 2010 yılından itibaren üretilmiş tüm ürün tasarımları taranarak oluşturulan bu sergide +2 yıl, küresel salgın etkisinde kalmış bir iki yılı temsil ediyor.

Serginin fikrini oluşturan ve kuratörlüğünü üstlenen Özlem Yalım kavramsal çerçeveyi şöyle tanımlıyor: “Zaman gibi oldukça tartışmalı bir kavramda belirli dönemleri, anlamak, yorumlamak ve değerlendirmek için onyıllar olarak böleriz. DEKA+2 sergisi, Antik Yunan kültüründe “on” anlamındaki ismi ile, Türkiyeli tasarımın 2010-2022 yılları arasındaki durumuna göz atacak. Özellikle vurgulanan +2, küresel salgın koşulları ile yaşamlarımızın her anında yaşanan değişimlerle paralel olarak tasarımın gündemine gönderme yapıyor.”

Tasarım ürünlerine, bu ürünleri üreten kuruluşlara ve tasarımcılara alan açan Deka+2, ilgilendiği dönemin üretimlerini gözler önüne serecek. Bunlar adına bir tartışma ortamı yaratırken, Türkiye’de 50 yıllık geçmişi bulunan ürün tasarımı alanına tarihsel bir katkı sunmuş olacak.

Tasarım profesyonellerinin bir araya geleceği, tasarım mesleğinin uzun bir aradan sonra hak ettiği biçimde yeniden ulusal ve özellikle uluslararası basın gündemine taşınacağı bir sergi olan Deka+2, kapsama alanı ile beklenen bir galeri sergisinden çok daha farklı bir anlam üstlenecek.

Daha önce pek çok tasarım projesini yaratan ve yöneten Özlem Yalım’ın ilk kez kuratörlük üstleneceği bu sergide katılımcılar arasında Autoban, Oya Akman, Erdem Akan, Melike Altınışık, Sezgin Aksu, Zeynep Arolat, Başak Bakkaloğlu, Halit Berker, Cem Cemal Çobanoğlu, Çiğdem Eren Demirel, Hakan Diniz, Emre Evrenos, Umut Erkin Güngör, Gülay Gamze Güven, Hakan Helvacıoğlu, Orhan Irmak, Defne Koz, Nilüfer Kozikoğlu, Jale Kulin, Atilla Kuzu, Koray Malhan, Mete Mordağ, Tamer Nakışçı, Alper Nakri, Gülnur Özdağlar, Arif Özden, Güvenç Özel, Tanju Özelgin, Eylem Pala, Nazar Şigaher, Sinan Tansal, Uniqka, Can Yalman, Zoom TPU gibi isimler bulunuyor.

10 Eylül tarihinde öğleden sonra izleyici ile buluşacak sergi, 6 Kasım tarihine dek açık kalacak.