Cafe Teri

Mimari Tasarım
NAMELESS Architecture

Proje Yeri
Yuseong-gu, Daejeon, Güney Kore

Tamamlanma Tarihi
2022

Toplam İnşaat Alanı
1673

Fotoğraflar
Kyung Roh

NAMELESS Architecture tasarımı Cafe Teri, akan mekanın sürekliliğini vurgularken beton tuğlalarla kendine özgü bir topografya inşa ediyor.

Cafe Teri’nin inşa edildiği arsa Güney Korede, Gyeryongsan Dağı’nın doğu eteğinin altında yer alıyor. Dağlar ve ovaların birleştiği yerin bitişiğinde yar alan yapı, köyden dağa giden patikanın topografyasından başlıyor. Buradan ilhamla, orta avlu etrafında karşılıklı iki yapı düzenlenmiş. hafifçe birbirinden ayrılan bu iki yapı, binanın duvarları avluya doğru akıyormuş izlenimi kazanıyor. Duvar ile zemin arasındaki ayrımın bulanıklaştığı yapay vadi, ormana doğru dinamik bir akış oluşturuyor. Akışkan duvar, sadece avluda değil, aynı zamanda iç mekanda da sürekliliğini sürdürürken iç ve dış manzara kademeli bir boşlukla birbirine bağlanıyor. Arka bahçedeki yükseltilmiş arazi, mekansal bir kurgu oluşturuyor. Binanın içi ve dışı, ormanın içinden gelip geçenlerin dinlenmesi ve yemek yemesi için vazgeçilmez bir yer haline geliyor. Kaba kırık tuğlalardan oluşan cephe duvarı ise ışık, gölge ve zamanın değişimiyle sınır farkı yaratıyor.