Dabang Kafe

Mimari Tasarım
one-aftr

Proje Yeri
Jeonju, Güney Kore

Tamamlanma Tarihi
2023

Fotoğraflar
Jang Mi

Doğa ve zaman karşısında kademeli olarak çürüyerek alanın içine doğru çözülmeye başlayan eski fabrika yatakhanelerinin yenilenmesi ile oluşan one-aftr tasarımı Dabang Kafe, doğayı, insanları ve yapılı çevreyi bütünleştiren bir mekan sunuyor.

Dabang Kafe’nin bulunduğu yapılar doğal bir çürüme sürecinden geçmiş. Beton çatı kiremitleri, aşınan aşıklar ve çürüyen ahşap çerçeveler nedeniyle binanın içine düşmüş. Bu yapısal hasarlar nedeniyle çatı gökyüzüne açılmış ve zemin toprağa dönüşmüş. Bir zamanlar fabrika işçileri için yatakhane olarak kullanılan bu üç bina, yakınlardaki fabrikaların kapanmasıyla birlikte terk edilmiş. Küçülen bir kasabada, sıkıntılı bir binada, insanların yerini yavaş yavaş yabani bitkiler almış. Bu çürüme, alanı yavaş yavaş bir iç bahçeye dönüştürmüş ve bitkiler için bir sığınak sağlamış.

Dikdörtgen şeklindeki üç bina birbirine paralel duruyor. Kuzey taraftaki en kalın bina yurdu yöneten ailenin evi olarak hizmet verirken, biri ortada üç, diğeri güney uçta dört birimden oluşan diğer iki ince bina fabrika işçileri ve ailelerini barındırıyormuş. Küçük birim boyutları (12 metrekare) ve binaların birbirine yakınlığı (1,2 metre), mevcut yapının modern kullanım için tamamen korunmasını pratik olmaktan çıkarmış.

Bu alana yeni bir soluk getirme çabasıyla, daha iyi hava sirkülasyonu, güneş ışığı girişi, bitki yetiştirme fırsatları ve insanların dolaşabileceği alanlar sağlamak için duvarların ve çatının bazı bölümleri sistematik olarak yıkılmış. Ayrıca, mevcut bina yapısal, MEP ve HVAC yüklerinden kurtarılmış. 

Binalar kısmen yıkıldıktan sonra yeni kolonlar ve çatı yapıları monte ediliyor. Şimdi bir kafe olan kuzey binası, yalıtılmış ve iklim kontrollü, tamamen iç mekana sahip tek alan olma özelliği gösteriyor. Ortadaki binada, iki dış taraf hariç tüm duvarlar kaldırılmış. Zemini daha da kazarak ağaçların ve çimlerin gelişmesi için bir açık hava alanı sağlayan gömme bir bahçe oluşturuluyor. Güneydeki binanın iç duvarları korunmuş, ancak orta binaya ve boş araziye bakan duvarlar yıkılmış. Bu birimler daha sonra yükseltilmiş zemin oturma alanına dönüştürülüyor. Mevcut binaları birbirine bağlamak için alanın doğu ucunda uzun bir patika inşa edilmiş.