Cumhuriyete Duvardan, Duvara Arşivden Bakmak

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nin düzenleyeceği Cumhuriyet, Mimarlık ve Kent: 100 Yıllık Miras Uluslararası Sempozyumu kapsamında 29-30 Eylül 2023 tarihlerinde Salt Galata’da yapılacak olan Cumhuriyetin Hafızasında Tasarımı Aramak: Bir Görsel Okuma Denemesi ve Cumhuriyete Duvardan, Duvara Arşivden Bakmak atölyeleri kapsamında Cumhuriyet tarihine dair belirlenen temalar üzerinden mimarlık, tasarım, kent ve sanata yönelik yaratıcı bir okuma yapacak.

“Duvar”ın sözlük karşılığı kısaca; koruyucu, ayırıcı ve sınırlayıcı dikey düzlem ve engel anlamlarına gelmektedir. Bu tanımlamaların dışında duvar kelimesi farklı birçok potansiyel anlamı içermektedir. Duvarlar güvenlik ve sınır öğesi olmanın ötesinde aynı zamanda bir iletişim aracıdır. Duvar, bağlamına göre konuşur, susar. Duvarlar yayar, iddia eder, aracı olur, kavga eder, izler, isyan eder. Bu aracı olma durumu kasıtlı ya da kasıtsız, tarihsel bir alanı işgal eder ve iletilmeyi bekleyen bir enformasyona ve dolayısıyla toplumsal ve mekânsal bir belleğe dönüşür.

Kent, yapı ve iç mekan ölçeklerinde fiziksel duvarlara odaklanacağımız bu çalıştayın bizi cumhuriyet tarihindeki hangi davranışsal, psikolojik duvarların eşiğine götüreceği araştırılacak ve duvarın tarihi üzerinden toplum odaklı bir alternatif tarih okuması denenecek.

Strüktür:
● 15 katılımcı ile Salt Arşiv’deki görsel dökümanların taranması
● Kolektif kavram haritaları ve kolaj çalışmaları
● Sürecin işlendiği ve çıkarımların yer aldığı ortak bir metin hazırlanması

Yürütücüler:
● Elif Gelmez Demir
● Furkan Evliyaoğlu
● Armağan Gülhas

Başvuru:

Atölyelere başvuru için 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar web sitesi üzerinden ilgili formun doldurulması gereklidir. Değerlendirme sonucu olumlu olan katılımcılarla 14 Temmuz 2023 Cuma günü iletişime geçilecektir. Atölye dili Türkçe’dir.