Carmo Coffees

Mimari Tasarım
GPA&A

Tasarım Ekibi
Gustavo Penna, Norberto Bambozzi, Laura Penna, Letícia Carneiro, Oded Stahl, Caio Vieira, Alice Leite Flores, Fernanda Tolentino, Henrique Neves, Bárbara Novais, Ada Penna, Larissa Freire, Gabriel de Souza, Larissa Freire, Sávio de Oliveira, Felipe Franco, Mariana Carvalho, Rafaela Rennó, Manoel Belisario, Raquel de Resende, Eduardo Magalhäes, Julia Lins, André Silva, Bernardo Alves, Lucas Moreira, Gustavo Monteiro, João Prado.

Strüktür Mühendisliği ve Yüklenici
MR Construtora

Elektrik Projesi
TecServ

Aydınlatma Tasarımı
Acropoluz

Tamamlanma Tarihi
2021

Toplam İnşaat Alanı
11,511m²

Fotoğraflar
Leonardo Finotti, Txai Ilg

GPA&A tasarımı Carmo Coffees ofis binası, ziyaretçilerine kahve işleme aşamalarından oluşan üretim sürecini sunuyor.

18. yüzyılın ortalarında Brezilya’ya gelen kahve, Brezilya ekonomisi için önemli yere sahip olan bir ürün. Bu tarihten itibaren ideal yetiştirme bölgesi arayışı ülke geneline yayılmış ve Minas Gerais’i ana üretim bölgesi haline getirmiş. Bu stratejik bölgede yer alan Carmo Coffees merkez ofisi, dikkat çekici bir forma sahip. İçe dönük cam yüzey, tepede bir çatı penceresi gibi açılırken geceleri içerideki ışığı dışarıya yansıtıyor.

Tasarım ekibi, bu ofis binasını tasarlarken, iç mekan atmosferinin kahve üreticisi Carmo Coffees’in kahve kalitesini, kimliğini yansıtacağını bilinciyle işe koyulmuş. Bina sadece bir ofis olarak değil, aynı zamanda kahve üretim sürecini de sunan, anlatan bir müze gibi çalışıyor.

Hasattan elde edilen kahve çekirdeklerinin işlenmesiyle üretilen perfore levhalar giriş bölümünde kullanılmış. Ziyaretçiler, içeri girdikten sonra üretim bölgesinin haritası, çiftliklerin, üreticilerin, isimlerinin yazılı olduğu duvar gibi üretim sürecine yönelik unsurlarla karşılaşıyor. Kahve işleme aşamalarından oluşan süreç bina boyunca ziyaretçiye sunuluyor.