Çağdaş Kapitalizmin Mekansal Örgütlenmesi

Hakkı Yırtıcı imzalı Çağdaş Kapitalizmin Mekansal Örgütlenmesi başlıklı kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından online erişime açıldı.

Hakkı Yırtıcı, Çağdaş Kapitalizmin Mekansal Örgütlenmesi başlıklı kitabında mekanın toplumsal bir olgu ve deneyim alanı olarak, modern kapitalist toplumun dinamikleri içinde nasıl örgütlendiği ve nasıl kurulduğu üzerine düşünüyor; mekanı etkileyen kapitalist ilişkilerin neler olduğunu, mekan ile onu üreten süreçler arasında ne tür ilişkilerin geliştiğini ve bunların mekanı nasıl dönüştürdüğünü irdeliyor.

Kapitalist örgütlenme ve sermaye, her şey gibi mekanı da karlılığını azamileştirecek bir araç olarak gördüğü için mekanı oluşturan toplumsal, kültürel ve coğrafi değerlerin özgünlüğünü göz ardı eder. Bunun sonucunda ise mekan sadece kapitalist ekonominin kendine özgü koşulları içinde biçimlenen bir pratikle ele alınır. Yazar dünyanın büyük bir hipermarkete dönüştüğüne dair tartışmalar ışığında, Türkiye’deki iki büyük hipermarket zincirinin, Carrefour ve Real hipermarketlerinin İstanbul’daki iki alışveriş merkezini ele alıp, onların hangi reel mimari talep zemini üzerinde oluştuğunu sorguluyor.

Kitabın PDF’ine erişmek için tıklayınız.