Bursa Nilüfer Belediyesi Benim Mahallem, Benim Geleceğim Projesiyle En İyi Katılımcı Uygulama Ödülüne Aday Gösterildi

Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (IOPD) tarafından, yerel yönetimlerde katılımcı deneyimleri paylaşmak ve başarılı uygulamalara görünürlük kazandırmak amacıyla düzenlenen ödül programında, Bursa Nilüfer Belediyesi, Benim Mahallem, Benim Geleceğim projesiyle ödül oylamasına katılmaya hak kazanan 55 belediye arasında yer aldı.

Türkiye’de 2002 yılından itibaren stratejik plan çalışmasını uygulayan ilk belediyelerden olan ve 2020-2024 stratejik plan çalışmaları kapsamında “Benim Mahallem, Benim Geleceğim” sloganıyla 64 mahallede çalıştaylar ve fikir paylaşım toplantıları gibi etkinlikler düzenleyerek toplumun bütün kesimlerinin sürece katılımını sağlayan Nilüfer Belediyesi, uyguladığı katılımcılık modeli ile “Kullanıcı Katılımında En İyi Uygulama” ödülüne aday gösterildi.

Tüm vatandaşların sürece katılımı sağlanarak “Paydaş Algı Anketleri” ışığında kentin ihtiyaçları ve öncelikleri belirlenmiş. Bu katılımcı sürecin bir sonucu olarak, 2020-2024 Stratejik Planı 5 ana amaç altında tasarlanmış: Kurumsal Gelişim, Kentsel ve Kırsal Kalkınma, Sosyal Kalkınma, Ekolojik Denge ve Ekonomik Kalkınma. Bu amaçlar doğrultusunda hizmet ve yatırımlar planlanırken “Yeni Nesil Nilüfer” konsepti ile ilgili projelere öncelik verilmiş.

“Yeni Nesil Nilüfer” kavramı, dünyaya bir çocuğun ya da gencin gözünden bakarak bir kentin yapılanmasını ifade ediyor. Konsept, sadece geleceğimiz değil, bugünün ortakları olan çocukların ve genç nesillerin ihtiyaçlarını da dikkate alıyor. Nilüfer Belediyesi, Nilüfer’de yaşayan gençleri temsil eden Nilüfer Halk Gençlik Meclisi ile Stratejik Planlama sürecinin ilk aşamasından son karara kadar ortak çalışmalar yürütmüş. Bu kapsamda, gençlerin fikirlerini sunabilecekleri ve yerel karar alma mekanizmalarına dahil olabilecekleri bir model hayata geçirilmiş.

“Benim Mahallem, Benim Geleceğim”, sanat ve sporu günlük yaşama entegre ederek ve çocukların, gençlerin, kadınların, yaşlıların ve engellilerin sosyal hayatta aktif rol almalarını sağlayarak, 2020-2024 dönemi için yerel demokrasiyi güçlendirmeye yönelik faaliyet ve projeler belirlemiş. Nilüfer’in 2020-2024 stratejik planının tasarlanma sürecinde beş yıl boyunca planlanan faaliyetlerin gerçek ihtiyaçlara göre tasarlanmasına, daha geniş bir perspektifte belirlenmesine ve çeşitlendirilmesine olanak sağlanmış.

Tüm bu katılımcı uygulamalar, Nilüfer’de yaşayan vatandaşların, dezavantajlı grupların ve diğer paydaşların stratejik planlama sürecine doğrudan katılımını, bu grupların kente aidiyetlerini artırmalarını ve aktif vatandaşlık kavramını benimsemelerini sağlamayı hedefliyor.

Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi (IOPD) tarafından, yerel yönetimlerde katılımcı deneyimleri paylaşmak ve başarılı uygulamalara görünürlük kazandırmak amacıyla düzenlenen ödül programına, bu yıl dünyadan 202 kent başvuru yaptı. Nilüfer Belediyesi, bu yıl 15.si yapılan yarışmada dünya genelinde ödül oylamasına katılmaya hak kazanan 55 belediye arasında yer aldı.

Kullanıcı katılımında en iyi uygulama ödülleri, yapılacak oylamanın ardından Eylül ayında yıllık IOPD konferansında kamuoyuna açıklanacak.