Bursa Atatürk Spor Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması

Bursa Atatürk Spor Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması kapsamında, yarışmacılardan Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun tasarımında Millet Bahçesi ve Reşat Oyal Kültürparkı ile oluşturulan açık alan kurgusunun yarışma parselinde kesintiye uğratılmadan ele alınması ve açık-yarı açık-kapalı alan dengesinin sağlandığı, rekreatif alanlarla beraber düşünülmüş bir mimari proje kurgusu bekleniyor.

Bursa Atatürk Spor Salonu Ulusal Mimari Proje Yarışması, Bursa, Osmangazi İlçesi Gaziakdemir Mahallesi 3907 Ada 3 parselde yer alan Atatürk Spor Salonu yapısını içeriyor.

Atatürk Spor Salonu’nun içinde bulunduğu 61.319 m² alanlı 3907 Ada 3 parselde bulunan Bursa Atatürk Stadı yeni Bursa Büyükşehir Stadyumu yapıldıktan sonra yıkılarak yerine 44.319 m² Millet Bahçesi yapıldı. Millet Bahçesi yürüyüş parkuru, endemik bitkiler ve ağaç gruplarından oluşan peyzaj düzenlemelerinin yanında Millet Kütüphanesi ve sebil yapısını kapsıyor. Ayrıca zemin altı otoparkı bulunuyor.

Parselin geriye kalan 17.000 m² kısmında ise Atatürk Spor Salonu, Yüzme Havuzu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait çeşitli yapılar bulunuyor. Atatürk Spor Salonu, Yüzme Havuzu ve diğer yapıların yapılan analizler sonucunda statik açıdan taşıyıcılığını kaybettiği ortaya çıktı ve Riskli Yapı olarak tespit edildi. Bu sebeple yıkım kararı alındı.

Atatürk Spor Salonu 1961 yılında açılan Mimari Yarışma ile Atatürk Stadı ile aynı parselde, parselin kuzeyinde yapıldı. Mimari proje müellifleri Orhan Şahinler, Hamdi Şensoy ve Muhlis Türkmen’dir. Yapının uygulaması 1972 yılında bitti. 3.500 kişilik seyirci kapasitesine sahip bir basketbol sahasından ve yardımcı birimlerinden oluşur.

Parselin batısında, Bursa’nın en büyük parklarından birisi olan Reşat Oyal Kültürparkı yer alıyor. 1955’te hizmete açılan park 1958’de yılında gerçekleşen ulusal bir yarışma ve 1985’te parkın fuar alanına dönüştürülmesi için açılan ikinci bir yarışma sonucunda elde edilen projelere göre düzenlendi.

Güneyinde Altıparmak Meydanı ve Anı Duvarı, güneydoğusunda ise Yüzüncü Yıl Parkı bulunuyor. Doğusunda yer alan ve yüksek yoğunluklu yapı adalarının yer aldığı Çarşamba bölgesi ile Yarışma Alanı arasında Stadyum Caddesi boyunca Cilimboz Deresi akar.

Millet Bahçesi ve Reşat Oyal Kültürparkı’ın çevrelediği Atatürk Spor Salonu’nun bulunduğu alanın rekreatif amaçlı kullanımı ile birlikte geçmişte kullanılan spor faaliyetinin kent belleğinde taşıdığı anlam ve izlerinin yaşatılabilmesi için yeniden spor salonu yapılması kararı verilmiş.

Yarışma kapsamında söz konusu alanda TBF standartlarına uygun basketbol sahası, kısa kulvar yüzme havuzu, yardımcı fonksiyonları ve kapalı otopark tasarlanması öngörülmüş.

“Bursa Atatürk Spor Salonu Mimari Proje Yarışması” ile yarışmaya konu tasarım sorunu çözülürken ekonomik, özgün ve nitelikli tasarım yaklaşımlarının, günümüz mimarisine de ışık tutabilecek işlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; çağdaş bir çevre ve mimari anlayışı ortaya koyan proje ve müelliflerin saptanması; güzel sanatların teşviki, ilgili mesleklerin gelişmesi, etik değerlerin yerleşmesi, ekiplerin ulusal rekabet gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanıyor.

Yarışmacılardan Atatürk Kapalı Spor Salonu’nun tasarımında; Millet Bahçesi ve Reşat Oyal Kültürparkı ile oluşturulan açık alan kurgusunun yarışma parselinde kesintiye uğratılmadan ele alınması ve açık-yarı açık-kapalı alan dengesinin sağlandığı, rekreatif alanlarla beraber düşünülmüş bir mimari proje kurgusu bekleniyor.

Yarışma Takvimi
Soru sormak için son tarih : 19.10.2020
Cevapların ilanı : 23.10.2020
Projelerin teslimi: : 07.12.2020
Jüri çalışması başlangıcı : 11.12.2020

Jüri
Süleyman Akkaş, Mimar
Sevince Bayrak, Mimar
Deniz Dokgöz, Mimar (Jüri Başkanı)
Kerem Yazgan, Mimar
Hakan Tacattin Türker, İnşaat Mühendisi

Ödüller
1. Ödül : 80.000 TL
2. Ödül : 60.000 TL
3. Ödül : 40.000 TL
1. Mansiyon : 25.000 TL
2. Mansiyon : 25.000 TL
3. Mansiyon : 25.000 TL
4. Mansiyon : 25.000 TL
5. Mansiyon : 25.000 TL
Satın alma: Toplam 30.000 TL 

Detaylı bilgi ve şartname için tıklayınız.