BTM Sürdürülebilirlik Yolunda Geleceğini Tasarlıyor

BTM Stratejik Planlama ve Arama Konferansı İzmir’de Renaissance Hotel’de gerçekleşti.

Konferansta BTM’nin sürdürülebilirlik yolundaki faaliyetleri doğrultusunda; şirket amaçlarından yola çıkarak, belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağı değerlendirilip, strateji haritasının temelleri oluşturuldu. 2 gün süren konferansta, stratejinin temel kavramları olan vizyon, amaç, hedefler ve izleme/ölçme kriterleri üzerinde durularak uygulama yöntemleri oluşturuldu.

Düzenlenen etkinlikle birlikte, sürdürülebilir ve sistematik büyümeye katkı sağlayacak fikirler paylaşıldı. Başarının, birlik olmanın gücüne bağlı olduğu inancıyla, ekipler tarafından tanımlanan ve geleceğe yön verecek strateji adımları, izlenmek üzere kayda geçirilerek sonuçlandırıldı.