Bodrum’da İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması

Bodrum‘da İki Meydan Bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması’nın temel amacı, Bodrum kent merkezinin yenilenme gereksinimine ışık tutacak öneri projelerin gençlerin yaratıcılıkları ile düşünülmesi.

Bodrum: Gençlerle Gelceğe
Suha Özkan

Bodrum Batı ve Güney Anadolu’nun birçok kıyı kenti gibi, deniz, güneş, tarih ve ılımlı iklim gibi insanların özledikleri dinlence ortamı olarak onyıllarca, özellikle yaz aylarında aranan bir ortam iken, zamanla her yaştan insanların ait olmak istedikleri bir “marka” yarımada olmuştur. Hızla oluşan olağanüstü hevesin yarattığı yapılaşma baskısı ile aşırı inşaatın hedefi olmuştur. Kabul etmek gerekir ki bir çok yakın kent ve kasabalarda oluşan bir aprtmanlaşma, Bodrum’da oluşmamış, hemen tüm Yarımada yerel kimliğini, genellikle eskiye öykünen, mimarlık dili ile büyük ölçüde koruyagelmiştirtir. Bodrum’a ait olma talebi, kooperatif türü yazlık konutlar ile mega villaların birlikte her yapı türünün yer aldığı yaz aylarında milyonu geçen nüfus ile bir büyük kent ortamı oluşmaktadır.

Bodruma olan sevgi o denli yoğundur ki bir bakıma John Steinbeck’in “Fareler ve İnsanlar” yapıtında olduğu gibi, trajik bir “severken boğma”olgusunu ürküterek anıştırmaktadır. Son yıllarda genellikle “tatlı kazanç” nedeni ile birçok planlama ve denetim süreçleri yetersiz kalmakta, bu durum Bodrum’da yaşayanları ve Bodrum’u sevenleri kaygılandırmaktadır.

İnsanlık tarihi boyunca, duygu ve düşüncelerin ifadeleri hep sanatlar ile var olmuştur. Şiir, öykü, roman gibi, kısacası, edebiyat, dil ve sözcüklerle, müzik seslerle, plastik sanatlar biçim, hacim ve renklerle, tiyatro, sinema imge, zaman ve hareketlerle, tasarım da çizim ve maketlerle anlatımlarını topluma iletegelmişlerdir.

Kullanılan model “Yarışma” olsa da Bodrum kenti sevenlerinin düşüncelerini tasarım ve “oluşum” diliyle beklemekte, bu arayışı gençlerin yeteneklerine ortam sunarak aramaktadır. Kentsel kesim iki meydan ve bir cadde olarak belirlenmiş, bunun dışında herhangi bir sınırlama konmamıştır. Kısacası bir “ihtiyaç programı” yoktur. Bu alanda nelerin olması, ya da olmaması gerektiği, bağımsız katılımcı gençlere bırakılmıştır. Etik bir değer olan “Anıtlar Kurulu”nun belirlediği tescilli yapıların korunması dışında bir kısıtlama yoktur. Amaç, gençlerin özgür düşüncelerini, özlemlerini sunacakları bir tasarım ortamını oluşturmaktır.

Bu arayışın sahibi ve belirleyicisi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: “Gençlerimizin istek, fikir ve görüşlerinin özgürce ifade edileceği ortamlar ne yazık ki yok denecek kadar azdır. Bodrum’un seçilmiş yerel yöneticileri olarak kentimizi, yaşayanları ile birlikte yönetiyoruz. Gençlerimiz başta olmak üzere halkımızın etkin olarak yerel yönetime katılması için çaba harcıyoruz. Yönetime geldiğimiz ilk günden bu yana attığımız her adımda birlikte çözüm üretme anlayışımızı etkin kılmaya çalışıyor ve daha yaşanabilir bir Bodrum’u tasarlama konusunda ortak aklı rehber ediniyoruz. Üniversite öğrencileri ile birlikte, yaratıcı fikirlere yol açma ilkesi ile uygulamaya aldığımız “Bodrum’un Kalbine Dokunuş” öğrenci yarışması, bu anlayışımızın ve çabamızın sonucu oluşturulmuştur. Amacımız Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde var olan 100’ü aşkın Mimarlık, Kentsel Tasarım, Şehir ve Bölge Planlama, Peyzaj Mimarlığı bölümlerinin Dönem Projesi olarak gündemlerine girmek ve Bodrum’un geleceği konusunda tasarım düşüncelerinin üretilmesini sağlamaktır. Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen “İki Meydan bir Cadde Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Proje Yarışması” kentsel tasarım ve mimarlık öğrencilerinin yenilikçi, toplum yararı öncelikli, geleceğe yönelik görüş ve tasarımlarıyla katılmalarını hedefleyerek düzenlenmiştir. Deneysel, özgür, düşünme ve üretme ortamı sunmayı hedefleyen yarışma, kentlerin geleceğinin düzenlenmesinde ve planlanmasında gençliğin de söz sahibi olmasını hedeflemektedir. İstek; beklenti ve görüşlerin özgürce anlatımına olanak sağlamak, Bodrum’dan başlayarak birçok kentimizde yer alabilecek “fikir projeleri” sunum ve yarışmalarını özendirmektir. Gençlerimizin söz sahibi olmalarını önemsiyoruz. Öncü olduğumuz için gururluyuz.” demektedir.

Yarışma sonuçlarının da duyurulacağı Bodrum Belediyesi yarışma web sayfası, yarışma boyunca tüm bilgi ve belgelerin de bulunduğu web ortamıdır. Buradan izlenecek “Onur Kurulu” ve “Seçici Kurul” Belediyemizin önerdiği seçkin kişileden oluşmaktadır. Bu kişilere ve onların dışında destek veren “Bodrumseverlere” de şükran borçluyuz.

Yarışma Takvimi
Son Soru Sorma Tarihi: Haziran 2021
Soruların Yanıtlanma Tarihi: Temmuz 2021
Son Katılım Tarihi: Kasım 2021
Seçici Kurulun Toplanması: Aralık 2021
Sonuçların Açıklanması: Aralık 2021

Seçici Kurul Üyeleri
Murat Burak Altınışık
Zeynep Ataç
Murat Artu
Emre Arolat
Ece Ceylan Baba
Banu Binat
Baykan Günay
Şengül Öymen Gür
Ersen Gürsel
Abdi Güzer
Can Kaya
Sinan Omacan
Ayşen Savaş
Nevzat Sayın
Erkut Şahinbaş
Murat Tabanlıoğlu
Uğur Tanyeli
Han Tümertekin
Erçim Uluğ
Melek Zühre Yıldırım
Bengi Yurtsever
Oğuz Yılmaz

Ödüller
20 kişiye 20.000 TL (Kazanan her proje için Eşdeğer Ödül)