Bakü MTK Okulları

Mimari Tasarım
Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık

Tasarım Ekibi
Hasan Çalışlar, Kerem Erginoğlu, Barış Yüksel, Arın Tanrıkulu, Cem Kaptan, Natali Nıvart Koçyan, Selin
Erdemirci, Batu Berk Bahçeci, Ozan Duvarcı

İç Mekan Tasarımı
Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık

İşveren
Azerbaycan Eğitim Bakanlığı

Ana Yüklenici
Unico AZ

Statik, Mekanik, Elektrik Projeleri
ArchiCO

Aydınlatma Danışmanı
ALD Aydınlatma

Proje Tarihi
2017

Tamamlanma Tarihi
2018

İnşaat Alanı
1.662 m²

Arsa Alanı
21.000 m²

Bakü’nün köklü bir okul kampüsünün yenileme projesinin bir parçası olarak inşa edilen, Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık tasarımı Bakü MTK Okulları, kullanıcıları ile rahat bir şekilde iletişime geçecek bir dilde tasarlanmış.

MTK Okulları, Azerbeycan’ın Bakü şehrinde bulunan köklü bir okulun yeni kampüs projesi olarak Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık tarafından tasarlanmış. Bünyesinde 3 yaşından 18 yaşına kadar öğrencilere eğitim veren okul, yaş gruplarının farklı ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, yaklaşık 120 öğrenci kapasitesine sahip. Proje alanının doğu kenarı boyunca uzanan Samad Vurgun Bulvarı’nın karşısında Zorge Parkı yer alırken, alanın diğer yönleri tali yollarla çevreleniyor. Bulvar tarafında bulunan ana giriş binası, içerisindeki spor ve kültür birimleriyle beraber kampüsün kenti karşıladığı giriş binası olarak kullanılıyor. Arazinin eğimine yerleşen bu yapıya dik açı ile konumlanan eğitim yapıları, köprüler ile ana binaya bağlanıyor. Eğitim yapılarını besleyen öğrenci giriş kapısı ise alanın batı çeperinde yer alıyor.

Kampüsün kamuya açık işlevini de üstlenen yönetim bloğu, bulvarın eğimi boyunca parçalanarak eğime oturan farklı fonksiyonların bir araya gelmesi ile oluşturulmuş çok parçalı bir yapı. Arazinin köşesinde yer alan en alçak noktada konumlanan kapalı spor sahası ve yüzme havuzu tekil bir yapı
olarak kentin farklı noktalarından okunabiliyor. Arazide yukarı çıkıldıkça ofis ve öğretmen odalarının yer aldığı yönetim binasına bağlanılıyor. Yönetim binasının ortasında yer alan şeffaf kütle ise park ile olan görsel ilişkiyi kuvvetlendirirken bir yandan da protokol girişi işlevi görüyor. Alanın en üst kotuna yerleşen yarı saydam tekil yapıda ise yemekhane ve 400 kişilik konferans salonu bulunuyor.

Alanın kuzeyinde anaokulu yapısı yer alıyor. Yapının kırıklı formu, alandaki mevcut çınar ve sedir ağaçların konumlarına göre şekillendirilmiş. Çocuklara ve yetişkinlere göre farklı yüksekliklerde yerleştirilen pencereler, yapının kimliğini belirliyor. Yaş gruplarına göre ayrılan sınıflara ek olarak, geniş koridorlar, çocukların oyun oynayabileceği alanlar olarak kullanılıyor. Sınıfları koridorlardan ayıran bölücü mobilyalar, kullanılan şeffaf malzemeler ile sınıf pencerelerinden gelen gün ışığı koridorlara taşınırken sınıf içlerinde ise oyuncak dolapları ve kitaplık olarak kullanılıyor.

İlkokul ve lise binaları, yarı kapalı alanları ve kampüs içindeki yerleşimleri ile kendi oyun bahçelerini ve tören alanlarını tanımlıyor. Yapıların güney cephesinde yer alan sınıflar gün ışığını en verimli biçimde kullanabilmek amacıyla binaya dezakse biçimde yerleştirilmiş. Yaş gruplarına göre ayrılan 3 kattan oluşan lise binası ve 2 katlı ilkokul binasının her katı farklı renk koridorlar ve mobilya duvarlar ile esnek koridor-sınıf ilişkileri yaratıyor. Gün ışığını koridorlara taşıyan ve koridor-sınıf arasında ayırıcı görevi üstlenen mobilyalar, lise koridorlarında kilitli öğrenci dolapları olarak kullanılırken, ilkokul sınıflarında ise kitaplık ve araç-gereç dolaplarına dönüşüyor. Her iki okul binası da köprüler ile ortak etkinlik alanları ve kapalı spor salonunun yer aldığı yönetim yapısına bağlanıyor.