AVTO’da Geçici Yeşil Alan Kuruluyor

Araştırma bazlı sergiler ve çalışmalar yapan bağımsız sanat inisiyatifi AVTO, İtalyan sanatçı ve aktivist Bert Theis’in Geçici Yeşil Alan sergisine ev sahipliği yapıyor. AVTO’nun ikinci sezonunun ilk sergisi Geçici Yeşil Alan, Milano şehrinin soylulaştırılmasına karşı çalışmalar yapan sivil grup Isola Art Project’in çalışmalarını bir araya getiriyor.

Sergi açılışı 14 Eylül Cuma günü, 18.30-22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Farklı coğrafyalar ve politik koşullarda, büyüyen neoliberal ekonomilere karşı güncel sanat ortamı içinde verdiği mücadeleyle tanınan sanatçı aktivist Bert Theis’in Türkiye’deki ilk sergisi Angelo Castucci ve Isola Ütopya (Milano, İtalya) küratörlüğünde AVTO İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

Bert Theis (1952-2016) kamusal alanda icraat odaklı çalışma yöntemleri benimseyen 1990’lar kuşağı sanatçılarındandır. Hayatı boyunca pratiğini kullanışlılığa yönelik geliştiren sanatçı üretimlerinin sergilenebilir olmalarından çok herkes tarafından kullanılabilir olmalarını amaçladı. Yaşamın her alanında hiyerarşik yapılara karşı muhalefet eden Theis, sanatçı-izleyici ilişkisini işbirliğine dönük eşitler arası bir yaklaşımla yeniden yapılandırmaya çalıştı. Sanat, eğitim veya aktivizm alanlarındaki faaliyetlerinde rol ve statüleri ne olursa olsun tüm tarafları eşit öneme sahip bileşenler olarak tanımaya önem vermiştir. Yaşamı boyunca sanat pratiğinin yararlılık ve işlevsellik kazanma olasılıklarını keşfetme konusundaki merakını koruyan Theis, birçok sivil toplum hareketinin örgütlenmesinde etkin rol oynamıştır.

Sergi, “Geciçi Yeşil Alan” adını Isola mahallesinin imara açılmasından önce Milano belediyesi tarafından alana getirilen tanımından alır. 2001 yılında Milano’da bulunan Isola, komşu mahalleleriyle birlikte kentsel dönüşümden geçirilerek “Moda ve Tasarım Projesi” adı altında inşa edilecek devasa bina ve komplekslerle soylulaştırılmak istenmiştir. Şehrin geleceği üzerinde yaşayan herkesin eşit hakkı olduğunu savunan Isola Art Project herhangi bir bütçe ya da destek olmaksızın sivil bir hareket olarak direnişini sürdürüyor.

Sergide Isola Art Project’in yıllardan beri süregelen şehre yönelik hak temelli mücadelesine dair yapıtlar, yayınlar ve belgeler bulunuyor. Tüm sergi alanını kapsayan alana özgü bir yerleştirme olan Aggloville, Theis’in öngördüğü orman tarafından işgal edilen kentin bir tasviridir. Aggloville’in bir parçası olan ses enstalasyonu ise ağaçların kapladığı böyle bir şehri işitsel olarak tasavvur etme imkanı sunar. Theis’in çalışmaları sanatı siyasi bir mecra olarak kullanarak gündelik hayatı ve şehirleri daha yaşanılabilir hale getirmeye yönelik bireysel ve kolektif gayretin bir parçasıdır. Sergi süresince mekanda Theis’in yapıtlarıyla birlikte Isola mücadelesinin başlangıcını konu alan Mariette Schiltz tarafından çekilen “Isola Nostra” belgeselinin gösterimi de devam edecek.