AURA & İPA Yaz Akademisi 2024

AURA & İPA Yaz Akademisi: Sürdürülebilir Normale Doğru, bu yıl ikinci kez Müşterek Mutfak konusu kapsamında İstanbul ve Hatay’daki mimarlık fakültelerinden öğrencilerin katılımına açık olarak düzenleniyor. Son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlendi.

6 Şubat Depremi kentleşme süreçlerimizin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gün ışığına çıkardı, deprem sonrası hazırlık, bilgi, koordinasyon eksikliği ve belirsizliğin yarattığı iklim ikinci bir yıkım etkisi yarattı. Depremin yıl dönümünde, o günden bugüne yapılanlar pek çok ortamda uzmanlar tarafından yorumlandı, tartışıldı; deprem sonrası yeniden inşa için artçıların sonlanması, zeminin oturması ve yeni zemin haritalarının hazırlanmasını beklemek gerektiği vurgulandı. Bu süreçte yapılması gerekense nitelikli geçici konut alanları oluşturmak ve araştırmaya vakit ayırmak.

Afet sonrasında ihtiyacı karşılayabilecek sayıda yeni konut inşa edilmesinin çok daha uzun bir zaman alacağını biliyoruz. Yine çok iyi biliyoruz ki Hatay’ın yeniden inşası sadece konut üretmeye indirgenemez: Gerekli altyapılar (su ve kanalizasyon şebekeleri, elektrik ve iletişim şebekeleri, yollar, kaldırımlar, otoparklar), üretim alanları, idari ve sosyal donatılar, rekreasyon alanları da bu sürece dahil edilmeli. Bütün bunlara ek olarak kentlerimizi artık eski alışkanlıklarla inşa edemeyeceğimizi de biliyoruz. Dayanıklı kentler inşa etmeliyiz: Bu da her ölçekte tasarımın disiplinler ötesi bir araştırmaya dönüşmesini; farklı başlangıçlar, farklı öncelikler, farklı programlar, farklı malzemeler gerektiriyor. Kısaca, Hataylıların katılımıyla, Hatay’ı layıkıyla (coğrafyasına uygun, havasına, suyuna, toprağına, bitki örtüsüne ve yaban hayatına, yaşam ve yerleşme kültürüne özenle ve saygıyla) inşa edeceksek zamana ihtiyacımız var. Oysa var olan belirsizlik ve dağınıklık iklimi, niteliksiz geçici barınma alanları, her geçen günü, her mevsimi Hataylılar için ayrı bir zulme dönüştürüyor.

AURA & İPA Yaz Akademisi 2024, var olan geçici yerleşim alanlarında sosyalleşmek için tasarlanmış açık/kapalı alanların eksikliğinden hareketle ve müşterek mekanlardaki dayanışmanın gücüne, sağaltıcı potansiyeline inanarak bu dönemki atölye çalışmasının konusunu geçici yerleşim alanları için müşterek mutfak + olarak belirlendi.

Atölye katılımcıları, Hatay Planlama Merkezi’nin verilerinden faydalanarak konteyner yerleşimlerini haritalayıp, bunların içinden seçtikleri bir alana müşterek mutfak ve açık, kapalı oturma alanları tasarlayacak. Doğa tabanlı bir yaklaşımla açık mutfağın Hatay’ın zengin coğrafik unsurları ile bütünleşmesi için stratejiler geliştirilecek. Buna ek olarak alanın spesifik ihtiyaçlarına göre her katılımcının kendi belirleyeceği “+ müşterek alanlar (dijital sınıf, kütüphane, kreş, biçki/dikiş alanı vd.)” tasarlanacak.

Dönemin öncelikli konuları “değerlendir, dönüştür, değiştir” düsturundan hareketle azaltmanın ve zorunlulukların estetiği, haritalama, hafif strüktürler, geçici/esnek mekânlar olacak ve bu konularda atölye içi tartışmalar seminerlerle desteklenecektir.

Program Takvimi

 • Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran Pazar
 • Katılımcıların İlan Edilmesi: 5 Temmuz Cuma
 • Program Başlangıcı: 22 Temmuz Pazartesi
 • Final Sunumları: 3 Ağustos Cumartesi
 • Program Bitişi: 4 Ağustos Pazar

Stüdyo Yürütücüleri

 • Defne Akşin Akyol (Peyzaj Mimarı)
 • Prof. Dr. Hayriye Eşbah Tunçay (Peyzaj Mimarı, İstanbul Teknik Üniv. Peyzaj Mimarlığı)
 • Öğr. Gör. İnci Olgun (Mimar, MSGSÜ Şehir ve Bölge Planlama)
 • Prof. Dr. Tansel Korkmaz (Mimar, Beykoz Üniversitesi)

Başvuru için Gerekli Belgeler

 • CV (Biyografi)
 • Portfolyo (Sizi iyi ifade ettiğini düşündüğünüz bir veya birden fazla projeniz)
 • Niyet Mektubu (Yaz akademisine katılma amacınıza ve “Gündelik Hayatı Müştereklerle Yeniden Örmek: Müşterek Mutfak +” temasına yönelik düşüncelerinize yer verdiğiniz kısa metin)
 • Öğrenci Belgesi (Hatay veya İstanbul’da bulunan bir üniversitede lisans eğitimi aldığınızı gösteren belge)

Kimler Katılabilir?

Hatay ve İstanbul’daki üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinde eğitim alan 2. 3 ve 4. sınıf lisans öğrencileri katılabilir. Açık çağrıya başvuran adaylar arasından, 15 katılımcı Hatay’daki üniversitelerden, 15 katılımcı da İstanbul’daki üniversitelerden seçilecek.

22 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbul Florya’da yer alan İPA Kampüs’te gerçekleşecek Yaz Akademisi, Hatay ve İstanbul’daki üniversitelerde eğitim alan lisans öğrencilerine:

 • Alanında uzman akademisyen ve meslek profesyonellerinin seminerlerine katılma,
 • Farklı şehir ve üniversitelerden öğrenciler ile deneyimlerini paylaşma,
 • İstanbul’un mimari ve kentsel gelişimine odaklanan gezilere katılma,
 • Disiplinler arası atölye ortamında kolektif çalışma yapma,
 • Geniş katılımlı etkinliklerde yer alma olanağı sunacak.

Yaz Akademisi katılımcıları, iki haftalık çalışma sonrasında atölye üretimlerini sergiye dönüştürecek.

Programa katılım ücretsizdir.

Konaklama

Hatay’daki üniversitelerden gelen katılımcılar, İPA’nın misafirhanesinde konaklayacaktır. İstanbul‘daki üniversitelerden katılacak öğrencilere konaklama imkanı sağlanamayacak, kendileri tarafından karşılanması beklenecek.

Ulaşım

Hatay’daki üniversitelerden katılacak öğrencilerin şehirler arası ulaşımı organize edilecektir. İstanbul‘daki üniversitelerden katılacak öğrenciler (gerektiği durumda) şehirler arası ulaşımlarından kendileri sorumlu olacak. Şehir içi ulaşım ise ulaşım kartı ve servis ile tüm katılımcılara sağlanacak.

Yemek

Tüm katılımcılara öğle yemeği ve akşam yemeği İPA Kampüs’te verilecek.

Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.