Arter’in Çağdaş Sanatta Üretim, Teşhir Ve Belgeleme Pratikleri Başlıklı Semineri 10 Ekim’de Başlıyor

Arter Öğrenme Programı kapsamında gerçekleştirilen uzun soluklu seminer dizileri, sanatçı Merve Ünsal yürütücülüğündeki Çağdaş Sanatta Üretim, Teşhir ve Belgeleme Pratikleri başlıklı beş haftalık etkinlikle devam ediyor. Seminer dizisi, 10 Ekim Salı akşamı başlayarak beş hafta boyunca her salı akşamı 19:00–20:30 saatleri arasında Arter’in Atölye mekanında gerçekleşecek.

Merve Ünsal’ın yürütücülüğünü üstleneceği beş haftalık “Çağdaş Sanatta Üretim, Teşhir ve Belgeleme Pratikleri” semineri, her hafta farklı bir konu başlığı altında gerçekleştirilecek. Seminerde, yapıt üretiminin yanı sıra metin yazımı ve sergileme üzerine de düşünen sanatçıların çağdaş sanat bağlamında üstlendikleri ve üstlenebilecekleri farklı rollerin altı çizilecek. 

Çeşitli üretim yöntemlerine ve karşılaşma alanlarına işaret edecek seminer, “İlişki-Diyalog-Deneyim”, “Kavram-Dil-Metin”, “Bellek-Belge-Bağlam” ve “Yer-Yurt-Diyar” gibi kavram kümelerini temel alacak. Bu kavramlardan hareketle önce katılımcı sanat pratiklerinin mümkün kıldığı sosyal alanlara odaklanılacak. Ardından kurum, sanatçı ve sanat yapıtı arasındaki ilişkiler irdelenerek sanat deneyimini farklı zaman ve durumlarla bağlantılı olarak kateden örnekler üzerinde durulacak. Fikirlerin ön planda olduğu sanat pratikleri, dil ve metinle ilişkileri üzerinden incelenirken hatırlama ve hafızanın belgeyle ilişkisi, çağdaş sanatta bilgi, bilgiyi aktaran yapılar ve bu yapıları eleştiren pratiklere yoğunlaşılacak. Belleğin kendini sürekli yeniden üreten, dönüştüren doğasına dikkat çeken seminer, belgenin zaman içerisindeki değişimini de tartışmaya açacak. Sanat yapıtlarının büyük ölçekli ulusal ve uluslararası anlatıların inşasındaki işlevlerinin ele alınacağı seminerde, yapıtların üretildiği ve gösterildiği yerler arasında kurulabilecek ilişkilere de ışık tutulacak.

Beş haftalık Çağdaş Sanatta Üretim, Teşhir ve Belgeleme Pratikleriseminer dizisi 10, 17, 24, 31 Ekim ve 7 Kasım 2023 Salı günleri 19:00’da Arter’in Atölye mekanında gerçekleşecek. Seminerin biletleri, Arter binasının giriş katındaki bilet gişesinden ve arter.org.tr adresi üzerinden temin edilebilir.