Architectural Episodes 01: Eğitimde Arayışlar ve Deneyimler 2018

AE’18 Konferansı İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından 15-16 Kasım 2018 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenecek.  

Ana Tema:

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından 1.’si düzenlenecek olan AE’18 Konferansı’nın teması; mimarlığın ‘uygulamalı bilim’, ‘sosyal bilim’ veya ‘uygulamalı sosyal bilim’ olarak tanımlanması ile ilgili farklı değerlendirmeler kapsamında mimarlık eğitiminde metodoloji, araştırma ve deneyimlere odaklanan mevcut eğitim arayışlarını ve deneyimlerini tartışmaya açmaktadır.

Mimarlık okulları öğrencilere sadece gerçek hayata dair pratiği öğretmekle sınırlı kalmamakta; aynı zamanda eleştirel düşüncenin birbirlerinden farklı ancak bağlantılı çok çeşitli alanları için bir ortam sağlamaktadır. Öğrenciler okullarda tasarım stüdyoları, teorik dersler ve atölyeler aracılığıyla mimarlık pratiği ve teorisi ile karşı karşıya kalmaktadır. Sonuç ürüne ulaşmak için yürütülen bu yaklaşımlar, mimarlık eğitim tarihi boyunca değişmiştir. Örneğin; Türkiye’deki üniversitelerin mevcut misyonu, genel olarak, ortaya çıkan küresel sorunlara yönelik yaratıcı, sorumlu ve yenilikçi çözümler geliştirmektir. Üniversitelerdeki eğitim; inovasyon, girişimcilik, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, araştırma laboratuvarları ve kurumsal ortaklıklar, patentler  ve teknolojik gelişmeler gibi kavramlara göre gerçekleştirilmektedir.

Bu konferansta, dünyanın farklı bölgelerindeki mimarlık eğitim alanlarından katılımcıların deneyimlerini paylaşmalarını bekliyoruz. Böylelikle, farklı yaklaşımların süreç ve sonuçlarına ilişkin bir karşılaştırma yapılabileceğini düşünüyoruz.

Ana tema başlığı altında aşağıdaki temalardan birine değinen bildiri ve poster sunumları önerileri yapılabilir:

Temalar:

 • Müfredat Modeli
 • Disiplinlerarası Yöntemler
 • Uygulamalı Bilim olarak Mimarlıkta Eğitim Yöntemleri
 • Sosyal Bilim Olarak Mimarlıkta Eğitim Yöntemleri
 • Uygulamalı Sosyal Bilim Olarak Mimarlıkta Eğitim Yöntemleri
 • Tasarım Stüdyosu Eğitimi için Paradigmalar / Fantazi ve Gerçek Arasındaki İkilem
 • Mimarlık Eğitiminde Araştırmacı Olarak Eğitimci
 • Sosyal Bağlam ve Eğitim Arasındaki Etkileşim
 • Tasarım Düşüncesi
 • Tasarım Eğitiminde Girişimcilik
 • Tasarım Eğitiminde Maket Atölyeleri
 • Yapı Bilgisinde Patentler
 • Dış Paydaşlar ile İlişkiler
 • Mimarlık Eğitiminde Görsel Kültür
 • Endüstri ile İşbirliği
 • Toplum ile İşbirliği
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Katılımcı Uygulamalar

Organizasyon Komitesi

Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr.

Ceren Göğüş, Yrd. Doç. Dr.

İlke Tekin, Yrd. Doç. Dr.

Mehmet Emre Arslan, Yrd. Doç. Dr.

Asiye Akgün Gültekin, Yrd. Doç. Dr.

Zeynep Ayşe Gökşin, Yrd. Doç. Dr.

Merve Aksoy Oral, Arş. Gör.

Esin Hasgül, Arş. Gör.

Çağrılı Konuşmacı 

Adalberto Del Bo, Prof. Mim., Milano Politeknik Üniversitesi

Bilim Kurulu

Adalberto Del Bo, Prof. Mim., Milano Politeknik Üniversitesi

Aslıhan Şenel, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Ayşen Ciravoğlu, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi

Cecilie Andersson, Dr., Bergen Mimarlık Okulıu

Daniel Comsa, Doç. Dr., Ion Mincu Mimarlık ve Şehircilik Üniversitesi 

Deniz İncedayı, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Derya Oktay, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Els Hannes, Dr., Hasselt Üniversitesi

Elvan Altan, Prof. Dr., Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Evrim Töre, Doç. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi

Hugo Dworzak, Y. Mim. Kıdemli Okutman,  Liechtenstein Üniversitesi

İpek Akpınar, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi / Abdullah Gül Üni.

Levent Kara, Doç. Dr., Güney Florida Üniversitesi

Martin Chenot, Prof., Kazablanka Fransız Kültür Merkezi

Mike Gibson, Emeritus Prof., Londra South Bank Üniversitesi

Mine Özkar, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Neslihan Dostoğlu, Prof. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi

Oya Atalay Franck, Prof. Dr., Zürih Uygulamalı Bilimler ve Sanat Üniversitesi 

Ömer Saatçioğlu, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi

Pete Walker, Prof. Dr., Bath Üniversitesi

Pınar Dinç Kalaycı, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi

Serdar Aşut, Dr., Delft Teknik Üniversitesi

Şebnem Yalınay Çinici, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi

Türkan Ulusu Uraz, Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi

Zeynep Kuban, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi

Önemli tarihler: 

Özet Teslim Tarihi: 20 Haziran 2018

Kabul/Ret Bildirimi: 13 Temmuz 2018

Tam Metin Teslim Tarihi: 21 Eylül  2018

Yazarlar için Son Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2018

Konferans Tarihleri: 15-16 Kasım 2018

Yazarlar için Açıklamalar:

Bildiri ve poster sunumları için 250 kelimeye kadar özetler kısa bir biyografik not ile birlikte architecturalepisodes@gmail.com adresine gönderilmelidir. Özet, 5 anahtar kelime ile birlikte çalışmanın amacını, yöntemini ve sonuçları içermelidir.

Özetlerin kabul bildirimi size ulaştıktan sonra lütfen talep edilen şablon ile tam metninizi yazmaya devam ediniz veya posterinizi jpeg formatında hazırlayınız (buradan indirebilirsiniz).

AE01 Konferans Şablonu (.doc format)

AE01 Konferans Poster Şablonu (.psd format)

Konferans Bildiri Kitabı:

Konferansa katılacak özetler hakemler tarafından isimler kapalı olarak değerlendirilecektir. Kabul edilen özetler, tam metin olarak gönderilecektir. Kabul edilen tüm bildiriler, ISBN numaralı bildiri kitabında yayımlanacaktır. Özet ve bildirilerin kabulü, çalışmanın konferans temaları ile ilişkisi, çalışmanın özgünlüğü ve niteliği, kullanılan yöntemin uygunluğu ve çalışmanın disiplinlerarası tartışılabilme potansiyeli gibi kriterlere dayanacaktır.

Seçilen bildirilerin yazarları tarafından yeniden düzenlenmiş hallerinin hakemli ve indeksli yayınlar olan Yapı’ya Türkçe olarak (Yabancı katılımcılar için Türkçe çeviriler Organizasyon Komitesi tarafından yapılacaktır) ve Journal of Contemparary Urban Affairs’e ise İngilizce olarak (Journal of Contemporary Urban Affairs’de yayınlanan her makaleye bir DOI numarası atanacak ve seçilen makaleler derginin özel bir sayısında (Vol. 3, No. 2) yayınlanacaktır) göndermeleri istenmektedir.