Ahmet Özel’in Varlığın Özüne Yolculuğunu Vurgulayan “İç Güneş” Sergisi Galeri Diani’de…

Galeri Diani, 16 Mart-6 Nisan tarihleri arasında Ahmet Özel’in “İç Güneş” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. 

Ahmet Özel’in “İç Güneş” adlı sergisi Galeri Diani’de sanatseverlerle buluşuyor. Bu kişisel sergisinde Ahmet Özel, son yıllarda kendi resmine yüklediği “iyileştirme” kavramını, şaman, şifacı, melek diye adlandırdığı amorf bedenler üzerinden ele alıyor. Gerçek yaşam enerjisini temsil eden “İç Güneş”i plastik bir form haline dönüştürerek kendini bu sembol varlıkla özdeşleştiriyor.  Sanatçı kendi benlik kozasını ören birçok bilinmezi arama yolunda bir anlamda kendi sınırlarına, sırlarına ulaşmayı amaçlıyor.

Ahmet Özel, Galeri Diani’de 16 Mart  Cumartesi tarihinde açılacak olan “İç Güneş” adını verdiği kişisel sergisinin açılımından bahsederken, “Özellikle kendi derinliklerinde onu saran Kafkas mitolojisinin söylemi üzerinde duruyor ve resimlerinde kendi yarattığı şamanların yaşam iksirine, onun yarattığı mucizevi atmosferine ulaşmayı amaçlıyor. Zamansız mekânlarda varolan plazma figürlerle olan karşılaşmaları, onların düzlemsiz mekânlarda yer alan belli belirsiz gölgeleri, yansımaları bir anlamda sanatçının kendi iç varoluşunun tezahürlerinin” önemini vurguluyor. Sanatçı bu sergiyle kendi iç dehlizlerine olan yolculuğunda ona ışık veren “İç Güneş”i kutsuyor. Bir anlamda Ahmet Özel bu sergisinde yaşamın tüm somut gerçekliğini soyut bir dille izleyiciye aktarıyor.