P’not Etkinlikler Dizisi

“P’not, mimarlık alanı içinde, yakınında, etrafında kendi alanlarında uzman, akademisyen, mimar, pek çok konuşmacıyı çeşitli konu başlıkları ile birlikte ağırlıyor. Dışarıdan katılıma açık bu etkinlikler hem sunum kısmı hem de sonrasındaki kokteyl ile daha önce bir araya gelmemiş insanların buluşmasına, bilgi paylaşımında bulunmasına ve tanışmasına olanak tanıyor. Aynı zamanda, yeni karşılaşmalar kadar eski tanışıklıkları da pekiştirme imkânı sağlıyor. Bilgi ve birikimin aktarımını doğal ve keyifli bir biçimde bünyesine almış oluyor.”

ACE Mimarlık ekibinden Orçun Ersan, Nilgün Deniz ve Asena Köksal ile ACE Mimarlık’ın mimarlık ortamına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği P’not Etkinlikler Dizisi hakkında konuştuk.

1. Geçtiğimiz yıldan bu yana gerçekleştirdiğiniz P’not Etkinlikler Dizisi fikri, ilk olarak nasıl gelişti?

P’not, Perşembe notlarının kısaltması aslında. Perşembe günleri, ACE mimarlık ekibinin gerçekleştirdiği farklı konulardaki küçük toplantı, seminer ve eğitimlerden başlıyor hikâyesi. Mimarlık üretiminin farklı mecralardan beslendiğine inanıyoruz. Mesleğin ya da disiplinin kendine özgü bilgisi dışında, temas ettiği, faydalandığı büyük bir birikim söz konusu. Bu anlamda mimari tasarım sürecinin iyileştirilmesi, ara ve sonuç ürünlerin niteliklerinin daha iyi hale gelmesi, mimarın yukarıda bahsettiğimiz birikimden ne kadar faydalanabildiği, tasarımının var oluşunda ne kadar ilişki kurabildiği ile ilgili. Geçtiğimiz on yıl içinde ACE Mimarlık ekibi ile küçük çapta ofis içi seminerler yaparak sağlamaya çalıştığımız gelişimin, bir diğer değişle sürekli eğitim ya da meslek içi eğitim başlıkları ile de tariflenen bir sürecin ACE özelinde son on yılda bir çeşit uygulamasını; yeni ofis mekânımızın bize sunduğu olanaklar çerçevesinde, özelde ACE ve Ankara, genelde ise Türkiye mimarlık ortamına katkı sağlamaya gayret eden bir formata dönüştürdük.

Bir diğer çıkış noktası ise paylaşma arzusu elbette. P’not, mimarlık alanı içinde, yakınında, etrafında kendi alanlarında uzman, akademisyen, mimar, pek çok konuşmacıyı çeşitli konu başlıkları ile birlikte ağırlıyor. Dışarıdan katılıma açık bu etkinlikler hem sunum kısmı hem de sonrasındaki kokteyl ile daha önce bir araya gelmemiş insanların buluşmasına, bilgi paylaşımında bulunmasına ve tanışmasına olanak tanıyor. Aynı zamanda, yeni karşılaşmalar kadar eski tanışıklıkları da pekiştirme imkânı sağlıyor. Bilgi ve birikimin aktarımını doğal ve keyifli bir biçimde bünyesine almış oluyor.

2. Etkinliğin hedef kitlesi kimlerden oluşuyor? Etkinlikte daha çok hangi konular ele alınıyor?

P’not, mimarlık üretimine katkı koymayı hedefliyor ve çok bileşenli bir hub olarak işliyor. Ana etkinlik mimar, akademisyen ya da konusunda uzman konukların belirli bir başlık altında yaptığı sunumlardan oluşuyor. Çeşitlilik arz eden konu başlıklarının ana eksenini mimarlık ile kurdukları ilişki belirlerken bu, kimi zaman bir yapı anlatımı kimi zaman ise mimarlık tarihi, teorisi, ya da eleştirisine ilişkin bir sunum olabiliyor. Ofisteki ekip haricinde, dışarıdan katılıma açık olarak düzenleniyor. Bu anlamda tüm meslektaşlarımızla bu öğrenme platformunu paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra P’not Inspire, P’not Technical ve P’not Chill-out isimlerini verdiğimiz alt etkinliklerde mimarlık ve tasarım faaliyetlerinin beslenebileceği her alandan, (müzik, sinema, edebiyat, gastronomi…) farklı konulara yer verdiğimiz gibi, mesleğin teknik bilgisine yönelik sunumlar da dinliyoruz. Konular genişledikçe haliyle, hitap edilen kitle de genişlemiş oluyor. Dolayısıyla tanımlı bir kitleyi hedeflemek yerine ilgilenen, faydalanmak isteyen herkese ulaşmaya; mimarlık kültürünün oluşması ve yerleşmesi amacıyla da çabalıyor, Ankara ölçeğinde farklı paylaşımlara imkân vererek çoklu bir etkileşim zemini sunmaya gayret ediyoruz.

3. Bir mimarlık ofisi olarak neden bu tür etkinliklere yöneldiğinizden ve hedeflerinizden bahseder misiniz?

ACE mimarlıktaki çalışma ortamını kurumsal bir mimarlık ofisi olmasının yanı sıra bir mimarlık stüdyosu şeklinde ele alıyoruz. Yaratıcı üretme sürecini olabildiğince beslemeye, geliştirmeye ve güncel tutmaya gayret ediyoruz. 2018 yılında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın incelemelerinden ve bir dizi değerlendirmeden geçerek Tasarım Merkezi statüsüne hak kazandık. Akademik işbirliklerine ve ar-ge çalışmalarına önem veriyoruz. Sadece Türkiye özelinde değil uluslararası ölçekte ürün verebilecek nitelikte bir marka oluşturmak, mimarlık alanında geçtiğimiz 35 yılı aşkın sürede biriktirdiklerimizi yenilikçi ve inovatif yaklaşımlarla daha ileri noktalara taşımak arzusundayız. Bu çerçeveden baktığımızda kendimize ve geri beslemeli olarak mimarlık ortamına yatırım yapmak, paylaşmak mesleki ve sosyal sorumluluk olarak kendini var ediyor. Katılımcı profiline baktığımızda öğrencileri, akademisyenleri, mimarlık ofislerini, meslek paydaşlarını hatta mimarlık alanı dışından ilgilileri ağırladığımızı görmekten de ayrıca mutluluk duyuyoruz.

4. P’not Etkinlikler Dizisi’nin mimarlık ortamına koyacağı katkılar neler?

P’not’u pek çok diğer etmenin ötesinde meslek ortamına karşı bir sorumluluk olarak ele alıyoruz. Elde edilen birikimin paylaşılması oldukça önemli. Diğer yandan Ankara benzer etkinlikler bakımından sakin bir şehir. Kentin sosyo-kültürel birikimine mimarlık penceresinden katkı koyabildiğimiz için çok mutluyuz. Geçen süre zarfında ağırladığımız konuşmacılar ile katılımcılar arasında oldukça sıcak ve samimi bir etkileşim olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca katılımcıların P’not’u bir buluşma ve sosyal paylaşım platformu olarak kullandıklarını da gözlemleyebiliyoruz. Etkinliğin sosyal medya üzerinden canlı yayınlanmasının da bunda önemli bir rolü var.
P’not danışma kurulu senenin programını yaparken davet edeceği konuşmacıları olabildiğince özenle ve farklı konu başlıkları gözeterek seçiyor. Ana etkinlik mimarlık eleştirisi, tarihi ve teorisi üzerine yoğunlaşırken, P’not Technical ise adından da anlaşılacağı üzere daha teknik konu başlıkları çerçevesinde, mesleki ve sektörel uzmanlar aracılığıyla bilgilenme temelli bir paylaşım ortamına imkân tanıyor.

5. Herkese açık olarak yürüttüğünüz etkinliklerde daha çok hangi alanlardan katılımcılar yer alıyor?

Daha önce de belirtildiği gibi P’not çok bileşenli bir hub olarak işlev görüyor. Bunun sonucunda etki alanı da oldukça çeşitli. Mimarlar, mimarlık öğrencileri, akademisyenler, meslek ve sektör profesyonelleri, müteahhitler, devlet kurumlarında çalışan meslektaş ve paydaşların yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcilerini, basın mensuplarını ağırlama şansı buluyoruz. Bu geniş skalanın içinde ağırlığı şüphesiz mimarlar ve mimarlık öğrencileri ile akademisyenler oluşturuyor.

6. Etkinlik Dizisi kapsamında bugüne kadar konuk ettiğiniz isimler kimler?

P’not Mayıs 2019 itibariyle bir yılı geride bıraktı. 13 etkinlik düzenledik. İlk konuğumuz “Sessizlik ve Işık: Louis Kahn” başlıklı semineri ile sevgili Müge Cengizkan oldu. Sonrasında Sagrada Familia’nın mimari ekip yürütücülüğünü yapan, Barselona merkezli 2BMFG Arquitects’un ortaklarından Carles Gelpi ve Agata Buxade, Gaudi’yi ve Sagrada Familia’nın restorasyon sürecini bilinmeyenleri ile anlattılar. Ardından “Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi” başlığı ile değerli hocamız, Prof. Dr. Ayşen Savaş’ı ağırladık. Mimarlık dünyasının Venturi’yi kaybetmesinin hemen ardından “Mimarlıkta Düzen Kavramının Kahn Venturi Üçgeninde Açılımı” başlığı ile Kenan Güvenç’ten Venturi’nin hayatını ve çalışmalarını dinledik. Daha sonraki konuğumuz “Sivil Mimari Bellek Ankara Projesi Üzerinden Dönemsel Okumalar” başlığı üzerine Prof. Dr. Nuray Bayraktar oldu. Tüm bu etkinliklerin başarılı geçmesinin ardından, 2019 yılını daha sistematik ve planlı bir şekilde geçirmeye karar verdik. Bu amaçla ilk konuşmacımız Müge Cengizkan’ın da yer aldığı bir kurul topladık. Bundan sonraki konuklarımız sırası ile “Mimarlık ve Fotoğrafçılık: Planlı Rastlaşmalar” başlığı ile Duygu Tüntaş, “Galeri Nev Kırlangıç” başlığı ile Prof. Dr. Namık Erkal ve Dr. Onur Özkoç, “Tasarımın Doğası” başlığı ile Oktan Nalbantoğlu, “Mekânın Ruhu, Ruhun Mekânı” başlığı ile Aslı Özbay oldu. En son etkinliğimizde ise “Kurulmuş Gerçeklik Çağında Kent ve Mimarlık” başlıklı semineri ile Prof. Dr. Celal Abdi Güzer’i ağırladık.

Tabi ana etkinliklerimize ek olarak P’not Technical, P’not Inspire ve P’not Chill Out etkinliklerimiz kapsamında da konuklarımız oldu. Geberit, Gerflor ve Guardian Glass ile P’not Technical etkinlikleri gerçekleştirdik. “Caz Perşembesi” başlığı ile Turgay Yalçın ile Jazz Müzik konusunda bilgilendik. P’not Chill Out’ta ise Seren Coşaner ve Jazz Trio’sunu dinleyerek çok keyifli zamanlar geçirdik.

7. P’not’un ikincil etkinlikleri olan P’not Inspire, P’not Technical ve P’not Chill Out’tan kısaca bahseder misiniz?

P’not Inspire, mimari üretime esin kaynağı olabilecek, mimarlıkla entelektüel düzeyde etkileşim içinde olan diğer alanları merkezine oturtan etkinlikler olarak ortaya çıktı. Tariflediği çerçeveye resim, müzik, edebiyat ve sinema gibi sanatın diğer alanlarının yanı sıra gastronomi, coğrafya, moda gibi daha farklı başlıkları da sığdırma potansiyeli olan bir seri.
P’not Technical, mimarlık alanı ile ilgili teknik konuları mercek altına alan, uygulama ve detay süreçlerinin tasarım süreci ile birlikteliğini pekiştirmeyi hedefleyen bir yapıya sahip. Yangın, akustik, trafik, cephe gibi uzmanlaşmaya sahne olmuş alanlar ile mühendislik disiplinlerine özgü mimari üretime girdi veren başlıkları, malzeme bilgisi, teknolojileri ve kullanım yerleri, sürdürülebilirlik ve enerji etkinliği gibi güncel konuları katılımcılarla buluşturmayı hedefleyen etkinlikler olarak sektörel paydaşların katılımı ile gerçekleşiyor.
P’not Chill out ise rahatlama seansları olarak eklediğimiz bir alt etkinlik. Katılımcıların hoş vakit geçirerek sohbet etmelerine olanak tanıyan buluşmalar serisi olarak genelde P’not Technical serisi ile birlikte planlanıyor ve canlı bir müzik dinletisine ev sahipliği yapıyorlar.

8. P’not Etkinlikler Dizisi kapsamında ileriye yönelik programlarınız hakkında bilgilendirir misiniz?

Kısa vadeli programımız ile ilgili olarak önümüzdeki ilk etkinlik P’not Technical olacak. Temmuz ayında kısa bir ara vereceğiz. Ağustos’tan itibaren ise aralarında Prof. Dr. Güven Arif Sargın, OAB‘ın ortaklarından Carlos Ferrater’in oğlu, sevgili Borja Ferrater gibi bizim için çok değerli isimler ile ana etkinliklerimize devam ediyor olacağız. P’not ile ilgili haberler ve etkinlik duyuruları ACE Mimarlık’ın sosyal medya hesaplarından ve mimari medya üzerinden takip edilebilir.

Uzun vadede ise bu etkinliğin gelişmesini ve daha yetkin hale gelmesini hedefliyoruz. Şu ana kadar kat edilen mesafeden mutluyuz ve daha fazlasını yapmak için cesaret ve umut verici buluyoruz. İlerleyen dönemlerde ise P’not kapsamında yapılan sunumları basılı bir yayın haline getirip mimarlık ortamına sunmak gibi bir hedefimiz de var. Bu yayını kısa bir belgeselle de tamamlamayı planlıyoruz.