7. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu | Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

7. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu 22-23 Eylül 2023 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılacak.

Sempozyum, 22 Eylül 2021 tarihinde yitirdiğimiz; Türk ve dünya kültürünü ve mimarlığını yorumlayan eserleri ve çalışmalarıyla, çağdaş, bilimsel düşünceyi benimsemiş kadroların ve genç kuşakların yetişmesine büyük katkılar sunan, mimarlık dünyasını aydınlatan; meslek kültürüne ve gelişimine desteğini ömür boyu sürdüren; Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri 1990 “Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü” ile Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) 2021 “Jean Tschumi Mimari Yazın Ödülü” sahibi Prof. Doğan Kuban anısına düzenlenecek.

Projelerin şu niteliklere sahip olması bekleniyor:

Katılımlar proje ya da uygulama dalında olabilir.

Sunuşlar

1- Proje sunuşu,

2- Proje ve uygulamasının sunuşu,

3- Uygulama sunuşu olabilir.

■ Uygulama sunuşlarının koruma teknik ve malzemeleri konusuna ağırlık vermesi beklenmektedir.

■ Başvurular kişisel ya da kurumsal yapılabilir.

■  Sunulacak proje ya da uygulamaların son 10 yıl içinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

■ Proje dalında yapılacak başvurularda, projenin ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanmış olması esastır.

■ Uygulama dalında yapılacak başvurularda, uygulamanın tamamlanmış olması gerekmektedir.

Yurtdışı proje ya da uygulama örneklerinin sempozyuma katılabilmesi için:

– Müellifinin T.C. vatandaşı olması,

– O ülkede yasallık kazanmış olması koşulları aranacaktır.

Sempozyumda sözlü ve poster sunuşu olacaktır.

Bir katılımcı sempozyuma birden fazla proje ve / veya uygulama ile katılabilir. Yapılan değerlendirme sonucunda birden fazla başvurunun kabul edilmesi durumunda bir tanesi sunulacak, diğer(ler)i poster olarak sergilenecektir.

■ Sözlü sunuş için powerpoint programı kullanılacaktır.

■ Posterler sempozyum öncesi dijital olarak teslim edilecek, Mimarlar Odası tarafından baskısı yapılacaktır. Poster formatı Ek 1’de verilmiştir.

■ Sempozyum katılımcılarının konaklama giderleri etkinlik bütçesinden karşılanacaktır.

■ Sunuş özeti bir A4 kâğıdı geçmeyecek biçimde Ek 2’de verilen şablon kullanılarak hazırlanacaktır.