5. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu

TMMOB Mimarlar Odası, 27-28 Eylül tarihlerinde Cemal Sami Yılmaztürk anısına 5.Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu’nu gerçekleştiriyor.

TMMOB Mimarlar Odası, kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi konusundaki geleneksel tutumundan yola çıkarak bu mirası oluşturan yapı ve yapı gruplarının bilimsel ölçütler gözetilerek onarılması ve günlük yaşamımıza katılması süreçlerini değerlendirmek amacıyla 2010 yılından beri ulusal ölçekte Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumları düzenliyor. Bu etkinlikte kültür varlıklarının korunması ve kullanımına yönelik proje ve uygulama yapan mimarların deneyimlerini mimarlık camiası ile paylaşması ve toplantının bilimsel tartışma ve değerlendirmelere olanak sağlayacak bir zemin oluşturması bekleniyor.

Türkiye’de son yıllarda mimari restorasyon alanı, giderek gelişmekte ve bir sektör olarak kendini göstermektedir. Bu bağlamda son dönemde üretilen proje ve uygulamaların ve bu süreçlerde yaşanan sorunların mimarlar tarafından paylaşılarak ortaklaştırılması, sektörün sağlıklı gelişmesi ve her şeyden önemlisi kültür varlıklarının doğru bir biçimde korunmasını sağlamak açısından oldukça önemlidir.

Mimarlar Odası tarafından düzenlenen Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul’un kültür ve doğa varlıklarının korunması mücadelesine büyük emek vermiş olan ve 7 Mart 2018 tarihinde yitirdiğimiz eski İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Cemal Sami Yılmaztürk anısına, 27-28 Eylül tarihlerinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde gerçekleştirilecek. Toplantıda, özgün işlevi devam eden ya da yeni işlevlendirme önerilmiş koruma projeleri ile arkeolojik alanlar için üretilmiş proje ve uygulamaların yanı sıra mevzuat değişiklikleri, ilke kararları, koruma kurulu kararları ve KUDEB uygulamaları tartışılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.