5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması, yoğun konut alanları içerisinde uzanan park alanlarında, kentlilerin yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunacak, sağlıklı ve nitelikli yaşam sürmelerine olanak sağlayacak bütüncül bir kentsel tasarım stratejisinin oluşturulmasını ve uygulamaya yönelik, nitelikli park ve açık alan tasarımlarının elde edilmesini hedefliyor.

Adana’nın kurtuluşunun 100. yılı anısına, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması’nın kapsamı, Adana’nın Seyhan ve Çukurova ilçelerinin birbirine komşu olduğu bölgede, geçmişten günümüze imar planlama çalışmalarında park olarak tanımlanmış olan parçalı yeşil alanların bir bütün olarak ve bu alan içerisinde belirlenen odak alanın farklı ölçeklerde tasarımını içeriyor. Yarışmanın amacı, yoğun konut alanları içerisinde uzanan bu park alanlarında, kentlilerin yaşam kalitesine olumlu katkıda bulunacak, sağlıklı ve nitelikli yaşam sürmelerine olanak sağlayacak bütüncül bir kentsel tasarım stratejisinin oluşturulması ve uygulamaya yönelik, nitelikli park ve açık alan tasarımlarının elde edilmesi. Giderek artan küresel ısınma karşısında, kent içerisinde iklim koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunacak, kentin doğasını dikkate alan, kentsel tasarımı ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik boyutlarıyla birlikte ele alan bütüncül bir kentsel tasarım stratejisi ve odak alanda nitelikli tasarım projelerinin katılımcı bir süreçle elde edilerek süreç sonunda sürdürülebilirlik ve dayanıklı kent ilkelerini gözeten, kapsayıcı ve eşitlikçi anlayışla 5 Ocak Parkı ve yakın çevresinin düzenlenmesi hedefleniyor.

“Kentin artık alanları” diye tanımlanabilecek olan irili ufaklı kentsel parçalar “kimsenin olmayan topraklar” kıvamında, kentin farklı noktalarında kendi kaderlerine bırakılmış olarak öylece duruyor. Yerel yönetimlerin sorumluluk sahalarının arasında ya da kesişiminde gözden kaçmış, bir imar parselinin sınırı ile kaldırım arasına sıkışmış, topografya bahanesiyle gözden çıkarılmış, irili ufaklı mülkiyet artıklarıyla çok sahipli olduğu için sahipsiz kalmış, imar planında bir karşılığı olan fakat kent hayatında hiçbir karşılığı olmayan alanlar bunlar. Yetki ve sorumluluk alanlarımızı tanımlarken, sahiplenmeyip umursamadan bıraktığımız kentsel boşluklar. Bulundukları yer açısından kendine has özellikleri olan ve her biri için ayrıca düşünmek gereken bu alanların ortak özelliği (şimdilik) kimsenin ilgi alanına girmiyor olmaları. Oysa bulundukları yerin doğal ve yapılı çevresel nitelikleri açısından ele alınıp, iyi düşünülmüş bir programla işlevlendirildiklerinde kentin “akupunktur noktaları” olarak faydalı kentsel alanlar olabilirler(-di)… Bu yarışma, bu kapsamdaki yerlerden birinin iyileştirilmesi için düşünce üretmek üzere açılmış. Bu nedenle, sınırları tanımlanmış özel bir alan için olduğu kadar genel hatlarıyla benzer durumlar için izlek oluşturabilecek bir düşünce üretimi olarak da kabul edilmeli ve “spesifik” olmasının yanı sıra “jenerik” nitelikleri de gözetilerek ele alınmalı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yarışma Takvimi
Birinci kademe için soru sorma tarihi: 06 Aralık 2021
Birinci kademe için yanıtların verilmesi 10 Aralık 2021
Birinci kademe için son teslim günü 21 Ocak 2022
Birinci kademe için jüri değerlendirme başlangıcı: 22 Ocak 2022
İkinci kademeye geçenlerin bildirilmesi: 31 Ocak 2022
İkinci kademe için soru sorma tarihi: 04 Şubat 2022
Yer görme için son tarih: 09 Şubat 2022
İkinci kademe için yanıtların verilmesi: 09 Şubat 2022
İkinci kademe için son teslim tarihi: 04 Mart 2022, Cuma
Posta ile teslim alma son tarihi: 07 Mart 2022, Pazartesi
İkinci kademe için jüri değerlendirme başlangıcı: 08 Mart 2022
Sonuçların ilanı: 18 Mart 2022

Jüri
F. Cânâ Bilsel, Prof. Dr., Mimar ve Kentsel Tasarımcı
Ulaş Bahri Çetinkaya, Şehir Plancısı, CBS Uzmanı
Erhan Vecdi Küçükerbaş, Prof. Dr., Peyzaj Mimarı
Murat Memlük, Dr., Peyzaj Mimarı
Oktan Nalbantoğlu, Dr., Peyzaj Mimarı ve Kentsel Tasarımcı (Jüri Başkanı)
Feride Önal, Prof. Dr., Mimar
Nevzat Sayın, Mimar

Ödüller
Birinci ödül: 100.000 TL
İkinci ödül: 80.000 TL
Üçüncü ödül: 60.000 TL
1. Mansiyon: 20.000 TL
2. Mansiyon: 20.000 TL
3. Mansiyon: 20.000 TL
Satınalma (gerek görülürse): 30.000 TL