5. İÇMEK Uluslararasi İç Mimarlık Eğitimi Kongresi

İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü işbirliğinde düzenlenen 5. İçmek Uluslararası İç Mimarlık Eğitimi Kongresi 16-17 Haziran 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek

Teması “YENİDEN DÜŞÜNMEK” olan  5. İçmek Uluslararası İç Mimarlık   Eğitimi Kongresi  İç Mimarlık eğitiminin günümüzdeki durumu tartışmaya açılırken, yeni dinamiklerin ve geleceğine yönelik projeksiyonların paylaşılmasını hedefliyor. Özellikle meslek eğitiminin temelini oluşturan aktörler açısından, değişmekte olan toplumsal dinamiklerin etkisiyle, eğitim programları, tasarım yaklaşımları ve aktarımı boyutlarında daha görünür bir dönüşüm sergilenmekte. Bu nedenle tasarım odaklı tüm disiplinlerde olduğu gibi iç mimarlık disiplininde de eğitiminin çok yönlülüğün akademik platformda tartışılması önem taşıyor.

Bu kapsamda İç mimarlık eğitiminde veya pratiğinde yer alan araştırmacılar “ICMEK 5th International Congress On Interior Architecture Education” ile teori–uygulama-tarih, öğreten-öğrenen, lisans-lisansüstü, formal-informal, eğitim programı-süreci, yüz yüze-çevrimiçi, fiziksel altyapı-teknolojik altyapı, disiplinler arası etkileşim-sürekli mesleki eğitim, dijitalleşme, etik ve daha birçok çerçevede çalışmaları ile katkı yapacaklar.

Kongre eş başkanlığını Prof. Dr. Gülay usta ve Prof. Dr. Tülay Zorlu’nun üstlendiği kongrenin bilim kurulunda iç mimarlıkta uluslararası akademik alanın önde gelen temsilcileri yer alıyor. İki gün boyunca çevrimiçi olarak sürecek kongre kapsamında uluslararası düzeyde iç mimarlık eğitimine katkı vermiş önemli konuk konuşmacılar yer alıyor.

Kongreye ait gelişmeler için tıklayınız.