4. Uluslararası İstanbul Trienali: Heterotopik Mekanlar Olarak Sınırlar ve Surlar

Heterotopik Mekanlar Olarak Sınırlar ve Surlar başlıklı 4. Uluslararası İstanbul Trienali 12 Mayıs Perşembe Saat 18.30‘da Yedikule Hisarları’nda başlıyor.

Bağımsız Sanat Vakfı tarafından organize edilen Uluslararası İstanbul Trienali, kentin gündemini sanatsal bir laboratuvar olarak yeni deneyimlere ve olasılıklara açma, İstanbul merkezli sanatsal ve uluslararası ortak üretim alanlarını artırma, İstanbul’un çok katmanlı ve kültürel yapısında yeni tartışma alanları yaratarak, güncel etkinlik ve sergilerle paylaşma amacıyla 4’üncü kez gerçekleştiriliyor. Hedefi, sanatın evrensel gelecek tasarımında yer alabilmesi ve etkin olabilmesi için, eleştirel düşünme, empati geliştirme, paylaşma, eşitlik, inovasyon, çoğulculuk, bilimsellik, sürdürülebilirlik niteliklerini uluslararası sanatsal üretim ve paylaşımlarla artırıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Fatih Belediyesi tarafından desteklenen 4. Uluslararası İstanbul Trienali’nin 12 Mayıs-13 Haziran 2022 tarihlerinde İstanbul’da Yedikule Hisarları Açık Hava Müzesi (Yedikule Zindanları)’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bir Heterotopik Mekan Olarak Sınırlar ve Surlar
Toplumsal yaşamın çok katmanlı ilişki ağlarının temel unsuru “kent mekanları” “insan ve mekan ilişkisi” bağlamında, toplumun hem somut hem de soyut hafızasını oluşturur. Bu hafıza, sahip olma, kullanma, kapatma, kapanma, kuşatma, kapsama, sınır çizme şeklinde kodlanır. Karşıtlıkları içinde barındıran, mevcut olanın doğruluğunu sorgulatan, yerleştirilebilir olsa da tüm alanların dışında, ötekileşmiş, somut ve zamansal katmanlara sahip heterotopyalar ise kentlerin içinde “bir aradalık” ve aynı zamanda bağımsız bir “öteki” mekan yaratırlar. İstanbul’daki sosyolojik, kültürel, ekonomik, toplumsal ve mekansal dönüşümlerin bir aradalığı, zamansal katmanları, katmanların çokluğu ve çatışmaları bu bağlamda İstanbul’un kent mekanındaki sınırları ve surlarını birer heterotopik mekan olarak tanımlayabilmemize olanak sağlar. 4. Uluslararası İstanbul Trienali, İstanbul’un heterotopik mekanları olarak sınırlarını ve surlarını, bilinen kullanım biçimlerinden farklılaştırarak esneyen, düşünce üreten, ikili karşıtlıkların çözüldüğü ve çok sayıda anlama açıldığı bir üçüncü mekan olarak kartezyen bağlarından sıyırıyor.

“Heterotopik Mekanlar Olarak Sınırlar ve Surlar” başlığıyla Yedikule Hisarları Açık Hava Müzesi (Yedikule Zindanları)’nde gerçekleştirilecek 4. Uluslararası İstanbul Trienali’ne Türkiye’den ve dünyadan 20’den fazla sanatçı, yerleştirme eserleri (3 boyutlu materyal ile üretilmiş, video-projeksiyon-mapping, NFT, ses ve ışık yerleştirmeleri), heykel, performans ve video işleri ile katılırken, sergi programı dışında etkinlikte sanatçı atölyeleri, ücretsiz rehberli turlar, gece turları, söyleşi, performans, yürüyüş ve gösteriler planlanıyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.