İstanbul Teknik Üniversitesi Ulusal Cephe ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi

Cephe alanında; tasarım, malzeme ve teknoloji konusunda çalışan uzmanları, uygulamacıları ve öğrencileri bir araya getirerek yapıların kimliğini oluşturan cephelerin estetik ve teknik açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak hedefiyle düzenlenen “Cephe ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi”, 24-26 Haziran tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek.

İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Binası, 109 Konferans Salonu’nda gerçekleşecek olan “Cephe ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi”nde cephe ve teknolojileri, cephe tasarım ilişkisi, cephe performans ölçütleri, cephede yaşam döngüsü ve süreçleri, yenilikçi cepheler, sürdürülebilir cepheler, cephe mekan ilişkisinde konfor, tarihi cepheler ve kentsel siluet konuları ele alınacak.

Bina cepheleri tasarımcı ve uygulamacıların birlikte çalışmasını gerektiren tasarım ve teknolojinin (malzeme ve yapım) aynı önemlilik derecesinde rol oynadığı bir yapı elemanıdır. Cepheler üstlendikleri dış kabuk rolü ile binaları çevresel etkenlerden koruduğu gibi iç mekan konfor koşullarının sağlanmasında da etkilidir. Bu yönüyle mimarlık ve mühendislik alanında çalışan kişileri bir araya getirerek çok parametreli düşünme modellerinin geliştirilmesine olanak sağlar. Cephe tasarımında göz önüne alınan doluluk-boşluk, boyut, oran gibi kriterlerle malzeme ve yapım teknolojisinin seçiminde göz önüne alınan teknik gereksinimler ile birlikte renk, doku gibi estetik özellikler önem taşır. Çoğu zaman cephe özelliklerinden yapının hangi işleve sahip olduğu rahatça okunabilir, yapının kimliği anlaşılabilir. Cepheler binanın kimliğini oluşturduğu gibi daha büyük ölçekte kent kimliğinin oluşmasında da oldukça etkilidir.

Bu sempozyumda cephe alanında; tasarım, malzeme ve teknoloji konusunda çalışan uzmanları, uygulamacıları ve öğrencileri bir araya getirerek yapıların kimliğini oluşturan cephelerin estetik ve teknik açıdan gelişmelerine katkıda bulunmak ve bu konuda bir vizyon oluşturmak amaçlanıyor. Sempozyum kapsamında tüm paydaşlar, bilgi paylaşımına destek verebilecekleri bir platform oluşturmaya davet ediliyor.

Sempozyum programında lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile yapılan workshop ve yarışmaların sergileri gerçekleştirilecek.

16 Mart’a kadar teslim edilebilecek özetler için cephetasarim2020@gmail.com adresiyle iletişime geçilecek.