Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması; hizmet binasına ek olarak kapalı otopark gereksinimini karşılayacak, haftanın bir günü ilçe pazarının kurulacağı, altı günü ise bir kent meydanı karakterine sahip olacak mekanları içeren çok yönlü, özgün ve işlevsel tasarımları bekliyor.

Torbalı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından, ulusal ve tek kademeli düzenlenen Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması, 17 Mart saat 17.00’a kadar gelecek projeleri kabul ediyor.

İzmir İli, Torbalı İlçesi Tepeköy Mahallesinde bulunan proje alanı, konum ve önem açısından ilçenin kimliğine katkı sağlayacak kamusal alanların başında geliyor. Yarışma sonucunda söz konusu alanda güncel, işlevsel, gece ve gündüz sürekli kullanım alternatifleri yaratan, çevresiyle güçlü ilişkiler geliştiren, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan; mimarlık, şehircilik, peyzaj mimarlığı ve tüm mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren disiplinler arası bir bakış açısıyla geliştirilen projelerin elde edilmesi amaçlanıyor.

Ayrıntılı bilgi ve şartname için tıklayınız.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı:  13.12.2019

Sorular için son gün:  13.01.2020, Pazartesi (17.00’ye kadar)

Cevapların İlanı:  20.01.2020, Pazartesi

Proje Teslim Tarihi:  17.03.2020, Salı (17.00’ye kadar)

Kargonun idare tarafından teslim alınacağı son gün: 20.03.2020, Cuma (17.00’ye kadar)

Jüri değerlendirme ve sonuçlandırma teslim tarihinden 15 gün (on beş) gün içinde yapılacaktır. Sergi ve kolokyum yeri ve tarihi yarışma sonuçlarının ilanı ile birlikte duyurulacaktır.

Jüri

Cem SORGUÇ, Mimar

Deniz ALKAN, İnşaat Mühendisi

Ayşegül ALTINÖRS ÇIRAK, Şehir Plancısı

Kemal Can ÇİNİCİ, Mimar

Pınar GÖKBAYRAK, Mimar

Can KAYA, Mimar

Erhan Vecdi KÜÇÜKERBAŞ, Peyzaj Mimarı

Ödüller

1.lik Ödülü:  100.000 TL
2.lik Ödülü:  75.000 TL
3.lük Ödülü:  50.000 TL
1.Mansiyon Ödülü:  25.000 TL
2.Mansiyon Ödülü:  25.000 TL
•3.Mansiyon Ödülü:  25.000 TL